Skip to content

Aukšto dažnio radijo ryšio duomenų apsikeitimo sistema

Klientas:

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

Laikotarpis:

2016/12 – 2017/11

Projekto aprašymas:

Pagrindinis šio projekto tikslas – užtikrinti šifruotą aukšto dažnio radijo ryšio duomenų apsikeitimą tarp laivų ir kranto.

Aukšto dažnio radijo ryšio duomenų apsikeitimo sistemos ir jos integravimo projekto vykdymo metu ELSIS TS skirtinguose objektuose integravo ir sujungė naujai įsigytą sistemą su Pirkėjo turima aukšto dažnio radijo ryšio NATO sertifikuota kriptografine įranga. Šio projekto įgyvendinimas apimė įrangos tiekimo, projektavimo, kabelių sistemos parengimo, sistemos integravimo, konfigūravimo, suderinimo, keliamo funkcionalumo patikrinimo darbus bei darbuotojų apmokymo naudotis įranga paslaugas.

Tiekiamos sistemos komplektaciją sudarė: jūrinės aukšto dažnio radijo stotys, duomenų apsikeitimo moduliai, aukšto dažnio radijo modemai, specializuota kompiuterinė ir programinė įranga

Generalinė ranga