Skip to content

DVOR-DME radijo navigacinės sistemos įdiegimas KOP AB Šiauliuose

Projekto pavadinimas:

 

DVOR-DME RADIO NAVIGACINĖS SISTEMOS ĮDIEGIMAS LIETUVOS KOP AVIACIJOS BAZĖJE ŠIAULIUOSE

 

Klientas:

Lietuvos kariuomenė

Laikotarpis:

2017/01 – 2017/12

Sprendimai:

Karinės infrastruktūros projektai;

Projekto aprašymas:

Sutarties objektas – labai aukšto dažnio radijo švyturio ir ultra aukšto dažnio tolimačio įrangos (toliau – DVOR-DME, angl. Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range – Distance Measurement Equipment) įdiegimas Tarptautinio Šiaulių oro uosto (TŠOU) Lietuvos kariuomenės (LK) Karinių oro pajėgų (KOP) Aviacijos bazės (AB) teritorijoje.

Projekto įgyvendinimo metu sena labai aukšto dažnio radijo švyturio ir ultra aukšto dažnio tolimačio įranga buvo pakeista į naują šiuolaikišką įrangą, užtikrinant visus šio tipo įrangai keliamus ICAO (International Civil Aviation Organization), EUROCAE (European Organization for Civil Aviation Equipment), Europos Parlamento ir Tarybos bei kitų vietinių ir tarptautinių reglamentų reikalavimus. Taip pat buvo įdiegta DVOR-DME sistemos nuotolinė valdymo ir kontrolės įranga bei atlikti kiti darbai būtini užtikrinant pilną sistemos funkcionavimą, t.y. ryšių tinklai, antenų atsvaro rekonstrukcija.

DVOR-DME sistema naudojama tokiems navigacijos tikslams:

  • Orientavimuisi ir orlaivio azimutui, atstumui bei vietai nustatyti;
  • Kaip atraminiai radionavigaciniai orientyrai – laukimui ar manevrui;
  • Artėjimui prie orlaivio tūpimo prieigų.

Generalinė ranga