Skip to content

Geologinio aplinkos monitoringo sistema

Klientas:

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Laikotarpis:

2010/06 – 2011/02

Projekto aprašymas:

Lietuvos geologijos tarnyboje įdiegta geologinės aplinkos monitoringo sistema, kurią sudaro 20 automatinių telemetrinių stočių ir telemetrijos centras.  Sistemos paskirtis – gauti ir teikti operatyvią, kokybišką informaciją apie požeminio vandens būklės (lygio ir temperatūros) kaitą šalyje. Kiekvienoje telemetrinėje stotyje sumontuota techninė įranga duomenų surinkimui ir perdavimui GSM/GPRS būdu, saulės baterijos su rezerviniu akumuliatoriumi, požeminio vandens lygio ir temperatūros matavimo jutikliai su slėgio kompensavimu, kita telemetrinės stoties funkcionavimui reikalinga įranga. Telemetrijos centre instaliuota techninė ir programinė įranga duomenų priėmimui, apdorojimui ir atvaizdavimui. Iš stočių gaunama informacija leis operatyviau įvertinti požeminio vandens lygio svyravimus ir laiku informuoti gyventojus bei atitinkamas institucijas apie artėjantį požeminio vandens išsiliejimą ant žemės paviršiaus ar staigų dirvožemio išdžiūvimą. Įrangos gamintojas – „Vaisala Oyj” (Suomija), „Keller AG” (Šveicarija).

Generalinė ranga