Skip to content

Įdiegta nauja dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės informacinė sistema (SCADA IS)

Sėkmingai pabaigtas dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės informacinės sistemos (SCADA IS) diegimo projektas – sistema perduota į eksploataciją. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) yra kritinio svarbumo sistema, kurios pagalba Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ valdo didelį ir sudėtingą magistralinių dujotiekių tinklą bei technologinius objektus.
Projekto įgyvendinimo metu senoji sistema „TEMEKA“, gerai atitarnavusi daugiau nei 20 metų, buvo pakeista nauja, šiuolaikine, technologiškai pažangia sistema su didelėmis tolimesnės plėtros galimybėmis.
Pagrindiniai naujosios SCADA IS komponentai:
• Yokogawa Electric Corporation FAST/TOOLS® (Flexible Advanced System Techniques) produktas, skirtas efektyviam gamybos ir technologinių procesų valdymui (bazinis komponentas).
• Oracle DB (Historian) – duomenų bazė istorinių duomenų kaupimui ir apdorojimui;
• SAP Business Objects BI Suite – galingas verslo analitikos ir ataskaitų rengimo įrankis, sudarantis galimybę atlikti sukauptų duomenų analizę “drill-down” principu ir kurti norimas ataskaitas.
• Sutrikimų analizės įrankis (FA), leidžiantis atlikti detalią dujų perdavimo sistemoje įvykusių įvykių (incidentų, avarijų) analizę laike bei nustatyti galimas incidentų priežastis.
SCADA sistema dideliu dažniu (kas 3 sek.) skenuoja dujų perdavimo sistemos tinklą ir surenka duomenis iš visų technologinių objektų: 70x dujų skirstymo stočių (DSS), 5x dujų apskaitos stočių (DAS), 2x dujų kompresorių stočių (DKS), 2x dujų slėgio ribojimo mazgų (DSRM), 27x dujų slėgio monitoring taškų (DSMT), daugiau nei 200x dujų apskaitos prietaisų (FC/PTZ/TZ), 15x dujų chromatografų, bei valdo daugiau nei 200 telemetrizuotų linijinių čiaupų (uždarymo įtaisų), įrengtų ant magistralinių dujotiekių ir jų atšakų. Sistema beveik realiu laiku skaito daugiau nei 11.000 skirtingų parametrų (data points) naudodama pagrindines arba rezervines ryšio linijas.
Naujoji SCADA integruota su 4 vidinėmis užsakovo sistemomis (GIS, TVIS – turto valdymo, SIMONE – dujų srautų ir nuotėkio aptikimo modeliavimo, DAPDS – dujų apskaitos).
Kadangi SCADA valdo kritinę energetikos (dujų) infrastruktūrą, ypatingas dėmesys tenka sistemos prieinamumui, patikimumui ir saugumui užtikrinti. Sistema užtikrina aukščiausius reikalavimus ir rodiklius:
• 99,999% (“five nines”) sistemos prieinamumas, t.y. sistema gali būti neprieinama vartotojams tik 5 minutes per metus;
• Keturgubas sistemos patikimumas. Kritinių IT įrangos komponentų apsauga nuo gedimų, avarijų, gamtinių stichijų) užtikrinama naudojant perteklinę keturgubą HAC (High Availability Computing) konfigūraciją, t.y. sistema įdiegta 4 serveriuose, dviejuose geografiškai atskirtuose duomenų centruose (geo-redundancy). Sistema veikia režimu “aktyvus – budėjimas” (Active-Hot Standby);
• Aukščiausias duomenų bazės patikimumas – Oracle DB Extended RAC klasteris;
• Saugus ir patikimas duomenų perdavimas išoriniams vartotojams naudojant WS-Security standartų reikalavimus atitinkantį saityno paslaugų komponentą;
• IT saugumo užtikrinimas naudojant IBM Qradar SIEM (Security Information and Event Management) sprendimą. Užtikrinta galimybė proaktyviai kovoti su vidinėmis ir išorinėmis grėsmėmis realiu laiku renkant ir analizuojant žurnalinius įrašus (log’-us), kuriuos generuoja įmonės vidinio (technologinio) tinklo įranga ir sistemos taikomoji programinė įranga. Užfiksavus anomalijas ar potencialią grėsmę IT saugumui, Sistema automatiškai reaguoja ir siunčia įspėjimą konkretiems už įmonės kibernetinį saugumą atsakingiems asmenims.
Sėkmingas naujos SCADA IS įdiegimas leido žengti kokybinį žingsnį pirmyn – padidinti dujų perdavimo sistemos valdymo efektyvumų, lankstumą, patikimumą ir saugumą siekiant tikslų, nustatytų Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje.
Šios be galo sudėtingos sistemos diegimas buvo įgyvendintas jungtinėmis pajėgomis – „Yokogawa Europe Solutions“, UAB „Elsis TS“ ir UAB „Elsis PRO“.

Generalinė ranga