Skip to content

LITGRID sistemos valdymo centro atnaujinimas

Klientas:

AB „Litgrid”

Laikotarpis:

2013/07 – 2014/01

Projekto aprašymas:

UAB „Elsis TS“ įgyvendino projektą, kurio metu atnaujino Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ sistemos valdymo centro įrangą. Projekto įgyvendinimo metu įmonės specialistai vietoje senosios dispečerinės vaizdo sienos sumontavo ir naująją, firmos „Planar Systems“ Clarity LED3 serijos vaizdo sieną, susidedančią iš 36 vaizdo kubų. Taip pat buvo įrengtos naujos darbo vietos ištisą parą budintiems dispečeriams, sumontuotos elektros energijos tiekimo, nepertraukiamo maitinimo ir vėdinimo sistemos. Įdiegus naujas technologijas, padidėjo sistemos valdymo centro saugumas ir patikimumas.

Vaizdo sienoje matomi ne tik Lietuvos, bet ir aplinkinių energetikos sistemų  duomenys. Dispečeriai čia gali stebėti elektrinėse ir vėjo jėgainėse realiu laiku gaminamą elektros kiekį, veikiančias ir remontui atjungtas elektros perdavimo linijas, transformatorių pastotes bei skirstyklas, sistemos dažnį, importo duomenis, elektros poreikį ir vartojimą. 2016 m., kai pradės veikti elektros jungtys su Švedija ir Lenkija, vaizdo sienoje bus galima matyti ir Lenkijos bei Švedijos elektros energetikos sistemų duomenis.

Vaizdo siena tarnauja kaip duomenis apibendrinantis informacinis laukas. Avarijos atveju automatizuoti įrenginiai perduoda signalus į bendrą sistemą, kuri apdoroja informaciją, gaunamą ne tik iš Lietuvos elektros perdavimo tinklo, bet ir kitų energetikos sistemų, su kuriomis sujungta Lietuvos energetikos sistema. Daugiau ir vienoje vietoje pateikiama informacija padeda operatyviai priimti sprendimus ir efektyviau organizuoti sistemos valdymo veiklą.

Generalinė ranga