Skip to content

VEIKLA > APLINKOS MONITORINGAS

APLINKOS MONITORINGAS

– Meteorologinio monitoringo sistemos

– Hidrologinio monitoringo sistemos

– Požeminio-gruntinio vandens monitoringo sistemos

– Oro ir paviršinių-gruntinių vandenų fizikinių ir cheminių parametrų, taršos matavimo sistemos

– Vandens srauto greičio, srovių ir bangų matuokliai

Generalinė ranga