Skip to content
VEIKLA > ENERGETIKA IR KOMUNALINIS ŪKIS
ENERGETIKA IR KOMUNALINIS ŪKIS

Dispečerinio valdymo sistemos

Infrastruktūra:
– Video sienos
– Duomenų perdavimas ir saugojimas
– Kibernetinė sauga

Programiniai sprendimai:
– SCADA
– Hidraulinis modeliavimas ir simuliacija
– Dujotiekių integralumo valdymas
– Dujų apskaita
– SGD ir GD atsargų skaičiavimas
– Dujų nuotekio aptikimas
– Duomenų valdymas
– Duomenų analitika

Telemetrija, procesų valdymas ir automatizavimas

Gamtinių dujų infrastruktūra:
– Dujų apskaitos stotys
– Dujų slėgio ribojimo stotys
– Dujų skirstymo stotys
– Dujų kompresorių stotys
– Uždarymo įtaisų aikštelės
– Dujų slėgio reguliavimo įrenginiai (DSRĮr)

Suskystintų gamtinių dujų infrastruktūra:
– SGD išdujinimas
– SGD saugojimas ir skirstymas

Išmaniosios apskaitos infrastruktūra:
– Vandentiekis
– Elektros tinklai
– Šilumos tinklai
– Dujų tinklai

Technologinė įranga

– Dujų chromatografai ir analizatoriai
– Jutikliai, keitikliai
– Pavaros
– Srauto kompiuteriai
– Pneumatinio valdymo sistemos
– Vibracijų monitoringo sistemos

Generalinė ranga