Skip to content

Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų stiprinimas (ELLI). Kiemėnų dujų apskaitos stoties modernizavimo darbai

Klientas:

UAB „MT Group“ (generalinis rangovas), AB „Amber Grid”

Laikotarpis:

2022/02 – 2022/11

Projekto aprašymas:

ELLI (Enhancement of Latvia-Lithuania Interconnection) – strateginis energetikos projektas, kuris yra įtrauktas į ES Bendro intereso projektų sąrašą, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą ir Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

Projekto metu buvo atliktas Kiemėnų dujų apskaitos stoties (DAS) pajėgumų padidinimas beveik 2 kartus – Latvijos kryptimi nuo 67 GWh iki 130 GWh ir Lietuvos kryptimi nuo 65 GWh iki 120 GWh per parą, įrengiant papildomas dujų filtravimo, dujų apskaitos linijas, technologinio proceso automatizavimo, duomenų perdavimo, elektrotechnikos ir kitas sistemas.

UAB „Elsis TS“ Kiemėnų dujų apskaitos stotyje atliko šiuos darbus: (i) Automatikos ir valdymo sistemos įrengimas; (ii) Dujų srautų valdymo įrengimas; (iii) Dujų apskaitos įrengimas; (iv) Elektrotechnikos dalies darbai; (v) SCADA įrangos sumontavimas, prijungimas, programavimas; (vi) Įžeminimo, žaibosaugos darbai.

Sėkmingas ELLI įgyvendinimas leidžia užtikrinti pakankamus pajėgumus tarp Baltijos ir kitų Europos šalių, pasinaudoti alternatyviais dujų tiekimo šaltiniais ir transportavimo keliais regiono šalims, padidinti dujų tiekimo saugumą regione ir sumažinti priklausomybę nuo vienintelio dujų tiekėjo, prisidėti prie vidaus energetinės rinkos kūrimo, padidinti rinkos integraciją ir konkurenciją, sustiprinti bendrą ES šalių energetinį saugumą.

Generalinė ranga