Skip to content

Hidrotechninių statinių kontrolinių matavimų įrangos įdiegimas Kauno HE

Klientas:

AB „Ignitis gamyba“, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (HE)

Laikotarpis:

2021/07 – 2021/10

Projekto aprašymas:

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje atilikti darbai apima techninio darbo projekto parengimą, statinių kontrolinių matavimo taškų daviklių (pjezometrai ir debitomačiai) tiekimą ir sumontavimą, taip pat bevielio duomenų perdavimo sistemos, kurios pagalba surinkti matavimų duomenys perduodami į esamą KHE statinių stebėjimų ir matavimų duomenų atvaizdavimo ir apdorojimo sistemą, įrengimą

Projektas prisideda prie AB „Ignitis gamyba“ valdomos Kauno hidroelektrinės veiklos saugumo ir patikimumo didinimo.

Generalinė ranga