Skip to content

Sutartis dėl Vilniaus, Kauno ir Palangos aviacinių meteorologijos stočių meteorologinių stebėjimų sistemos modernizavimo

2022.04.26. UAB „Elsis TS“ ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pasirašė sutartį dėl Vilniaus, Kauno ir Palangos aviacinių meteorologijos stočių meteorologinių stebėjimų sistemos modernizavimo. Projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos finansuojamos priemonės „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“, Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0007, lėšų.

Projekto tikslas – atnaujinti pusiau automatines meteorologinių elementų stebėjimo sistemas (toliau – AMMS) naudojamas Vilniaus, Kauno ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose, kurios yra būtinos teikiant sertifikuotas meteorologines paslaugas (pranešimus apie faktines meteorologines sąlygas) oro navigacijos vartotojams.

AMMS paskutinį kartą buvo atnaujintos 2008 m. Kauno ir 2013 m. Vilniaus bei Palangos oro uostuose, tad yra morališkai ir techniškai pasenusios, reikalauja programinės įrangos atnaujinimų, susijusių su naujai įsigaliojusiais Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Pasaulinės meteorologijos organizacijos (WMO) ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktų pakeitimais.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti ir pakeisti seniai naudojamą meteorologinę matavimų įrangą (automatinius meteorologinius jutiklius), programinę ir kompiuterinę įrangą bei serverius. Šiuo projektu siekiama toliau užtikrinti sistemingus meteorologinius matavimus tarptautiniuose oro uostuose, įdiegti naujus duomenų formatus ir atitikti naujausius ICAO, WMO ir ES reikalavimus operaciniam darbui ir tokiu būdu užtikrinti stabilų ir nenutrūkstamą AMMS funkcionalumą, meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikimo tęstinumą ir kokybę bei skrydžių saugą.

Projekto partneriai: Vaisala Oyj (Suomija) – meteorologinių jutiklių, duomenų surinkimo įrangos tiekėjas ir MicroStep-MIS, spol. s r.o. (Slovakija) – duomenų apdorojimo, valdymo ir atvaizdavimo programinės įrangos tiekėjas.

Sutarties vertė daugiau nei 2,36 mln. eurų be PVM.

Sutartinius įsipareigojimus planuojama įvykdyti iki 2023 m. rugpjūčio 17 d.

Generalinė ranga