Skip to content

Vamzdynų vientisumo valdymo informacinė sistema (PIMS)

Klientas:

AB „Amber Grid“

Laikotarpis:

2017/01 – 2018/12

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą, įdiegiant pažangią magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos programinę įrangą (angl. Pipeline Integrity Management (PIM IS)), kuri leis saugiau bei efektyviau eksploatuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą.

Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:

  • Parengtas magistralinio dujotiekio rizikos (grėsmių ir pasekmių) modelis: rizikos vertinimo algoritmai, grėsmių tikimybės ir poveikio mažinimo priemonių sąrašas bei jų efektyvumo vertinimas, „Bow-Tie“ tipo diagramos;
  • Apibrėžtas įmonės vamzdynų integralumo valdymo procesas bei parengtos vidinės metodikos, tvarkos, taisyklės sklandžiam PIM IS veikimui;
  • Pateikta magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos (PIM IS) programinė įranga PiMSlider ir licencijos;
  • Atlikta PIM IS integracija su kitomis įmonės sistemomis duomenų sinchronizavimui ir keitimuisi (GIS, TVIS, ProActive);
  • IS diegimas, konfigūravimas, pradinių duomenų perkėlimas, sistemos derinimas ir testavimas;
  • PIM IS naudotojų mokymai;
  • Projekto dokumentacijos parengimas.

Projektas įvykdytas naudojantis ES fondų investicijų veiksmų programos (2014-2020) lėšomis.

Generalinė ranga