Subrangos sutartis dėl Kiemėnų DAS rekonstravimo

2022.02.09. UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „MT Group“, kuris laimėjo AB „Amber Grid“ skelbtą konkursą „Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas (ELLI), 2 pirkimo dalis – Kiemėnų dujų apskaitos stoties rekonstravimo darbai“.
ELLI (Enhancement of Latvia-Lithuania Interconnection) – strateginis energetikos projektas, kuris yra įtrauktas į ES Bendro intereso projektų sąrašą, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą ir Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.
Rekonstravimo projekte numatytas Kiemėnų dujų apskaitos stoties (DAS) pajėgumų padidinimas beveik 2 kartus – Latvijos kryptimi nuo 67 GWh iki 130 GWh, Lietuvos kryptimi nuo 65 GWh iki 120 GWh per parą, įrengiant papildomas dujų filtravimo, dujų apskaitos linijas, technologinio proceso automatizavimo, duomenų perdavimo, elektrotechnikos ir kitas sistemas. Darbai bus vykdomi Kiemėnų DAS teritorijoje, esančioje Pasvalio rajone prie sienos su Latvija.
UAB „Elsis TS“ šios sutarties metu Kiemėnų dujų apskaitos stotyje atliks šiuos darbus:

  •  Automatikos ir valdymo sistemos įrengimas;
  •  Dujų srautų valdymo įrengimas;
  • Dujų apskaitos įrengimas;
  • Elektrotechnikos dalies darbai;
  • SCADA įrangos sumontavimas, prijungimas, programavimas;
  •  Įžeminimo, žaibosaugos darbai.

Sėkmingas ELLI įgyvendinimas leis užtikrinti pakankamus pajėgumus tarp Baltijos ir kitų Europos šalių, pasinaudoti alternatyviais dujų tiekimo šaltiniais ir transportavimo keliais regiono šalims, padidinti dujų tiekimo saugumą regione ir sumažinti priklausomybę nuo vienintelio dujų tiekėjo, prisidėti prie vidaus energetinės rinkos kūrimo, padidinti rinkos integraciją ir konkurenciją, sustiprinti bendrą ES šalių energetinį saugumą.
Darbus planuojama atlikti iki 2022 m. lapkričio 30 d.