Skip to content

AB „ESO” Panevėžio mokymų bazės simuliatoriaus modernizavimas

2019.09.16. UAB „Elsis TS pasirašė darbų ir paslaugų sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl Panevėžio mokymų bazės simuliatoriaus modernizavimo ir techninio aptarnavimo paslaugų.
Pagrindinės ESO vykdomos funkcijos: garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas. ESO aptarnauja virš 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje.
Vykdant sutartį bus atliktas ESO Panevėžio mokymų bazės simuliatoriaus modernizavimas, kurios metu bus atnaujinta, sukalibruota, patikrinta mokymų simuliatoriaus televaldymo ir automatikos sistema (TAS) bei trejus metus teikiamos techninio palaikymo ir programinės įrangos atnaujinimo paslaugos. Projektas prisidės prie ESO darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, taip pat prie saugumo užtikrinimo dujų skirstomuosiuose tinkluose.
Sutartis bus užbaigta iki 2022 m. liepos 9 dienos.

Generalinė ranga