Skip to content

Dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo informacinė sistema (DAPDS IS)

Klientas:

AB „Amber Grid“

Laikotarpis:

2018/11 – 2021/03

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos technologinių procesų valdymą. Projekto įgyvendinimo metu daugiau nei 20 metų tarnavusi vieninga, bet technologiškai pasenusi dujų perdavimo sistemos valdymo sistema buvo išskaidyta į dvi atskiras.  Technologinių procesų valdymas, įskaitant technologinių duomenų surinkimą iš sistemos objektų, fiziškai ir technologiškai buvo atskirtas nuo dujų apskaitos, įskaitant duomenų iš dujų apskaitos prietaisų bei dujų cheminės sudėties parametrų surinkimą. Šis žingsnis leidžia optimizuoti abiejų kritiškai svarbių sistemų darbą, ženkliai sumažinti technologinio tinklo apkrovimą ir tokiu būdu padidinti visos dujų perdavimo sistemos valdymo saugumą ir patikimumą.

DAPDS sistemos pagrindas – Yokogawa Electric Corporation FAST/TOOLS® produktas, skirtas efektyviam gamybinių procesų valdymui. Buvo sukurtas specializuotas žiniatinklio technologijomis paremtas Dujų apskaitos programinis modulis (GUI), skirtas konfigūruoti dujų apskaitos prietaisus objektuose analizuoti ir (per)skaičiuoti dujų kiekius iš įvairių šaltinių bei įvertinti chromatografų duomenis. Istorinių duomenų kaupimui naudojama Oracle DB (Historian). Kartu įdiegtas SAP Business Objects BI Suite – galingas verslo analitikos ir ataskaitų rengimo įrankis, leidžiantis atlikti sukauptų duomenų analizę “drill-down” principu ir kurti norimas ataskaitas.

DAPDS sistema surenka duomenis iš įvairių dujų apskaitos prietaisų – srauto kompiuterių, dujų tūrio perskaičiavimo prietaisų (PTZ/TZ-korektorių), chromatografų arba dujų sudėties analizatorių, sumontuotų technologiniuose objektuose – dujų skirstymo, apskaitos ir kompresorių stotyse. Sistema nuskaito daugiau nei 10.000 skirtingų parametrų (data points).

Sistema integruota su 3 vidinėmis užsakovo sistemomis (GIS, SCADA, GDPAS).

DAPDS sistema valdo kritinę dujų infrastruktūrą užtikrindama pačius aukščiausius patikimumo, prieinamumo ir saugumo reikalavimus:

  • 99,999% sistemos prieinamumas, kuris reiškia, jog sistema gali neveikti, būti neprieinama vartotojams tik 5 minutes per metus;
  • Dvigubas sistemos patikimumas, kuris realizuotas įdiegiant perteklinę dvigubą HAC (angl. High Availability Computing) konfigūraciją, t.y. sistema įdiegta 2 serveriuose (aktyvus-budintis režimai);
  • Aukščiausias duomenų bazės patikimumas, kurį garantuoja Oracle DB Extended RAC klasteris;
  • IT saugumas užtikrinamas naudojant pažangią IBM Qradar SIEM sprendimą (Security Information and Event Management), kuris leidžia proaktyviai kovoti su vidinėmis ir išorinėmis grėsmėmis realiu laiku renkant ir analizuojant žurnalinius įrašus, kuriuos generuoja įmonės vidinio (technologinio) tinklo įranga ir sistemos taikomoji programinė įranga.

Projektas įvykdytas naudojantis ES fondų investicijų veiksmų programos (2014-2020) lėšomis.

Generalinė ranga