Skip to content

Jauniūnų dujų kompresorių stoties statyba

Klientas:

AB „Luetuvos dujos” (AB „Amber Grid”)

Laikotarpis:

2010/02 – 2011/01

Projekto aprašymas:

Projekto įgyvendinimo metu buvo automatizuotos pagalbinio proceso valdymo, stebėjimo, čiaupų valdymo dujų magistraliniuose dujotiekiuose, technologinio proceso valdymo sistemos, įrengto nuotolinis centro su administracinėmis patalpomis valdymas, instaliuoti telekomunikacijų tinklai, garso ir vaizdo įranga, atlikti magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaliningradas DN700 kontrolinio įtaiso priėmimo kameros ir DN500 kontrolinio įtaiso paleidimo kameros techninio-darbo projekto parengimo darbai, automatizacijos ir telekomunikacijos montavimo darbai.

Daugiau informacijos:

www.dujos.lt

Generalinė ranga