Skip to content

DVOR-DME radio navigacinės sistemos įdiegimas Lietuvos KOP aviacijos bazėje Šiauliuose

2017.01.03. UAB „Elsis TS“ ir Lietuvos kariuomenė pasirašė sutartį dėl labai aukšto dažnio radijo švyturio ir ultra aukšto dažnio tolimačio įrangos (toliau – DVOR-DME, angl. Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range – Distance Measurement Equipment) įdiegimo Tarptautinio Šiaulių oro uosto Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje.

Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti seną labai aukšto dažnio radijo švyturio ir ultra aukšto dažnio tolimačio įrangą į naują šiuolaikišką įrangą, užtikrinant visus šio tipo įrangai keliamus ICAO (International Civil Aviation Organization), EUROCAE (European Organization for Civil Aviation Equipment), Europos Parlamento ir Tarybos bei kitų vietinių ir tarptautinių reglamentų reikalavimus. Taip pat bus įdiegta DVOR-DME sistemos nuotolinė valdymo ir kontrolės įranga bei atlikti kiti darbai būtini užtikrinant pilną sistemos funkcionavimą, t.y. ryšių tinklai, antenų atsvaro rekonstrukcija.

DVOR-DME sistema naudojama tokiems navigacijos tikslams:

  • orientavimuisi ir orlaivio azimutui, atstumui bei vietai nustatyti;
  • kaip atraminiai radionavigaciniai orientyrai – laukimui ar manevrui;
  • artėjimui prie orlaivio tūpimo prieigų.

Projektas, kurio vertė daugiau nei 746 tūkst. eurų be PVM, bus įgyvendintas iki 2017m. gruodžio 31 d.

Generalinė ranga