Skip to content
MENIU > KOKYBĖ > ISO 14001
ISO 14001
Aplinkos apsaugos tikslai:
  • Diegti ekologijos požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus bei sistemas;
  • Nuolat gerinti aplinkos vadybos sistemos veiksmingumą;
  • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, skatinti susidarančių atliekų surinkimą bei antrinį panaudojimą;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti sąmoningumą ir atsakomybę už aplinkosaugą;
  • Užtikrinti taikomų teisinių ir kitų reikalavimų vykdymą.

Šių įsipareigojimų vykdymui, įmonėje įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat tobulinama aplinkos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus.

Šios vadybos sistemos reikalavimų laikymuisi yra išleista bei įmonės vadovų patvirtinta Aplinkos apsaugos politika.