Skip to content
MENIU > KOKYBĖ > ISO 45001
ISO 45001
Darbuotojų saugos ir sveikatos tikslai:
  • Diegti saugos požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus bei sistemas;
  • Nuolat gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumą;
  • Vykdyti nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevenciją;
  • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, užtikrinti socialines garantijas;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti sąmoningumą ir atsakomybę už darbuotojų saugą ir sveikatą;
  • Užtikrinti taikomų teisinių ir kitų reikalavimų vykdymą.

Šių įsipareigojimų vykdymui, įmonėje įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat tobulinama darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 45001 standarto reikalavimus.

Šios vadybos sistemos reikalavimų laikymuisi yra išleista bei įmonės vadovų patvirtinta Darbuotojų saugos ir sveikatos politika.