Skip to content

MENIU > KOKYBĖ > ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001

Informacijos saugumo tikslai:
 • Užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą;
 • Mažinti su informacija susijusią riziką, užkertant kelią informacijos saugumo incidentams arba mažinant jų tikėtiną žalą.
Uždaviniai ir veiklos kryptys informacijos saugumo srityje:
 • Rūpintis kuriamos, apdorojamos ir saugomos informacijos saugumu;
 • Apsaugoti įmonės informacijos turtą nuo vidinių ir išorinių, sąmoningų, atsitiktinių ar kitokių grėsmių;
 • Suteikti galimybę darbuotojams saugiai keistis informacija ir ją apdoroti;
 • Atlikti rizikos, susijusios su informacijos turtu, vertinimą, remiantis patvirtinta rizikos vertinimo metodika;
 • Parinkti adekvačias valdymo priemones nustatytoms rizikoms mažinti;
 • Laikytis teisinių ir sutartinių reikalavimų;
 • Sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją ir didinti supratimą informacijos saugumo srityje;
 • Pranešti vadovybei ir visapusiškai ištirti visus įvykusius ar tikėtinus informacijos saugumo incidentus;
 • Rengti, prižiūrėti ir valdyti įmonės veiklos tęstinumo planus;
 • Nuolat tobulinti informacijos saugumo valdymo sistemą pagal ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus.

Šių įsipareigojimų vykdymui, įmonėje įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat tobulinama informacijos saugumo valdymo sistema, atitinkanti ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus.

Šios vadybos sistemos reikalavimų laikymuisi yra išleista bei įmonės vadovų patvirtinta Informacijos saugumo valdymo politika.