Skip to content

Lietuvos KOP Aviacijos bazės Šiauliuose atsarginio kilimo ir tūpimo tako modernizavimas

Klientas:

Lietuvos Karinės oro pajėgos (KOP), Aviacijos bazė, Šiaulių tarptautinis orouostas

Laikotarpis:

2016/12 – 2018/11

Projekto aprašymas:

Pagrindinis projekto tikslas – įrengti AKTT aerodrominės leidimosi sistemos aukšto intensyvumo žiburių sistemos ir meteorologinės sistemos įrangą, užtikrinant netiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo takui keliamus ICAO, WMO, NATO STANAG bei kitų tarptautinių reglamentų reikalavimus. Taip pat bus atliekami esamų sistemų ir naujų sistemų valdymo integravimo darbai.

AKTT aerodrominės leidimosi sistemos aukšto intensyvumo žiburių sistemą sudaro linijiniai ir įgilinti artėjimo žiburiai, tiksliojo artėjimo tūpti trajektorijos indikatoriai, šoniniai-slenksčio-galo žiburiai, vertikalaus ženklinimo ženklai, KTT saugos žiburiai ir kita įranga. AKTT meteorologinę sistemą sudaro vėjo, oro temperatūros ir santykinės drėgmės, horizontalaus matomumuo ir matomumo ant KTT jutikliai, debesomačiai, meteorologinių reiškinių matavimo prietaisai, KTT paviršiaus būklės jutikliai ir kita aparatinė bei programinė įranga.

Įdiegtos sistemos užtikrina patikimesnę tiek vizualinę tiek išmatuotą informaciją skrydžių valdymo centrui, orlaivių pilotams, žiniavietei, oro uosto tarnybai, padidina skrydžių saugą esant nepalankioms oro sąlygoms. Įdiegtos sistemos taip pat užtikrina saugesnį orlaivių pakilimą-nusileidimą, eismą KTT, riedėjimo takuose, peronuose ir pan.

Pagrindiniai įrangos tiekėjai – Vaisala Oyj ir Safegate Group, sutarties vykdymo partneris – UAB „Eltel Networks“.

Generalinė ranga