Klaipėdos SGD paskirstymo stoties statybos darbai

Klientas:

PPS Pipeline Systems GmbH (generalinis rangovas), AB „Klaipėdos nafta”

Laikotarpis:

2017/03 – 2018/11

Projekto aprašymas:

AB „Klaipėdos nafta” mažos apimties antžeminė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) paskirstymo stotis skirta aprūpinti SGD Baltijos jūros regiono rinką ir skatinti švaraus kuro vartojimą laivyboje, sunkiajame transporte ir užtikrinti galimybę jį tiekti nuo gamtinių dujų tinklo nutolusiems vartotojams.

SGD paskirstymo stotį sudaro penkios po 1000 kub. m talpyklos, kuriose laikomos suskystintosios gamtinės dujos. Tai švariausias iškastinis kuras, naudojamas laivyboje, antžeminiame transporte, šalčio pramonėje bei aprūpinant nuo gamtinių dujų tinklo nutolusius vartotojus.

Pagal subrangos sutartį su generaliniu rangovu – PPS Pipelines Systems GmbH, Elsis TS teikė įvairias paslaugas ir darbus, įskaitant: (i) procesų valdymo ir automatizavimo sistemos (ABB XA 800 serijos) projektavimą ir paleidimą, tame tarpe SCADA sistemos (TEMEKA) programavimą ir modernizavimą; (ii) elektros energijos tiekimo, apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo sistemas; (iii) priešgaisrinės signalizacijos ir dujų nuotėkio signalizacijos sistemas; (iv) apsaugos vaizdo stebėjimo ir perimetro apsaugos sistemas; (v) telekomunikacijos; (vi) dujų chromatografija (dujų kokybės analizė); (vii) kiti darbai, reikalingi SGD skirstymo stoties funkcionalumui užtikrinti.

Lietuvos KOP Aviacijos bazės Šiauliuose atsarginio kilimo ir tūpimo tako modernizavimas

Klientas:

Lietuvos Karinės oro pajėgos (KOP), Aviacijos bazė, Šiaulių tarptautinis orouostas

Laikotarpis:

2016/12 – 2018/11

Projekto aprašymas:

Pagrindinis projekto tikslas – įrengti AKTT aerodrominės leidimosi sistemos aukšto intensyvumo žiburių sistemos ir meteorologinės sistemos įrangą, užtikrinant netiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo takui keliamus ICAO, WMO, NATO STANAG bei kitų tarptautinių reglamentų reikalavimus. Taip pat bus atliekami esamų sistemų ir naujų sistemų valdymo integravimo darbai.

AKTT aerodrominės leidimosi sistemos aukšto intensyvumo žiburių sistemą sudaro linijiniai ir įgilinti artėjimo žiburiai, tiksliojo artėjimo tūpti trajektorijos indikatoriai, šoniniai-slenksčio-galo žiburiai, vertikalaus ženklinimo ženklai, KTT saugos žiburiai ir kita įranga. AKTT meteorologinę sistemą sudaro vėjo, oro temperatūros ir santykinės drėgmės, horizontalaus matomumuo ir matomumo ant KTT jutikliai, debesomačiai, meteorologinių reiškinių matavimo prietaisai, KTT paviršiaus būklės jutikliai ir kita aparatinė bei programinė įranga.

Įdiegtos sistemos užtikrina patikimesnę tiek vizualinę tiek išmatuotą informaciją skrydžių valdymo centrui, orlaivių pilotams, žiniavietei, oro uosto tarnybai, padidina skrydžių saugą esant nepalankioms oro sąlygoms. Įdiegtos sistemos taip pat užtikrina saugesnį orlaivių pakilimą-nusileidimą, eismą KTT, riedėjimo takuose, peronuose ir pan.

Pagrindiniai įrangos tiekėjai – Vaisala Oyj ir Safegate Group, sutarties vykdymo partneris – UAB „Eltel Networks“.