Skip to content

Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės informacinė sistema (SCADA IS)

Klientas:

Yokogawa Europe Solutions B.V., AB „Amber Grid“

Laikotarpis:

2018/10 – 2020/12

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą, įdiegiant  naują, šiuolaikinę, technologiškai pažangią sistemą su didelėmis tolimesnės plėtros galimybėmis.  SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition System) sistema valdo didelį ir sudėtingą magistralinių dujotiekių tinklą bei technologinius objektus.

Sistema skenuoja dujų perdavimo sistemos technologinį tinklą ir surenka duomenis iš visų technologinių objektų – dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, dujų slėgio ribojimo mazgų, dujų slėgio monitoringo taškų, dujų apskaitos prietaisų, dujų chromatografų, bei valdo telemetrizuotus linijinius čiaupus (uždarymo įtaisus), įrengtus magistraliniuose dujotiekiuose ir jų atšakose. Sistema beveik realiu laiku skaito daugiau nei 11.000 skirtingų parametrų (data points) naudodama pagrindines arba rezervines ryšio linijas.

SCADA sistemos pagrindas – Yokogawa Electric Corporation FAST/TOOLS® produktas, skirtas efektyviam technologinių procesų valdymui. Istorinių duomenų kaupimui naudojama Oracle DB (Historian). Kartu įdiegtas SAP Business Objects BI Suite – galingas verslo analitikos ir ataskaitų rengimo įrankis, leidžiantis atlikti sukauptų duomenų analizę “drill-down” principu ir kurti norimas ataskaitas. Dujų perdavimo sistemos incidentų tyrimui buvo sukurtas specializuotas sutrikimų analizės įrankis, leidžiantis detaliai rekonstruoti įvykių seką laike ir taip nustatyti galimas priežastis.

Sistema integruota su 4 vidinėmis kliento sistemomis (GIS, TVIS – turto valdymo, SIMONE – dujų srautų modeliavimo ir nuotėkių aptikimo, DAPDS – dujų apskaitos).

SCADA sistema valdo kritinę dujų infrastruktūrą užtikrindama pačius aukščiausius patikimumo ir saugumo reikalavimus:

  • 99,999% sistemos prieinamumas, kuris reiškia, jog sistema gali neveikti, būti neprieinama vartotojams tik 5 minutes per metus;
  • Keturgubas sistemos patikimumas, kuris realizuotas įdiegiant perteklinę keturgubą HAC (angl. High Availability Computing) konfigūraciją, t.y. sistema įdiegta 4 serveriuose 2 geografiškai atskirtuose duomenų centruose;
  • Aukščiausias duomenų bazės patikimumas, kurį garantuoja Oracle DB Extended RAC klasteris;
  • Saugus ir patikimas duomenų perdavimas išoriniams vartotojams naudojant WS-Security standartų reikalavimus atitinkančias saityno paslaugas;

IT saugumas užtikrinamas naudojant pažangią IBM Qradar SIEM sprendimą (Security Information and Event Management), kuris leidžia proaktyviai kovoti su vidinėmis ir išorinėmis grėsmėmis realiu laiku renkant ir analizuojant žurnalinius įrašus, kuriuos generuoja įmonės vidinio (technologinio) tinklo įranga ir sistemos taikomoji programinė įranga.

Projektas įvykdytas naudojantis ES fondų investicijų veiksmų programos (2014-2020) lėšomis.

Generalinė ranga