Skip to content

Sutartis dėl dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos aparatūrinės įrangos pateikimo bei jos įrengimo darbų

2017.12.18. UAB „Elsis TS pasirašė sutartį su AB „Amber Grid“ dėl dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos aparatūrinės įrangos pateikimo ir jos įrengimo darbų.
Projekto uždaviniai – atskirti operatyvinių technologinių duomenų surinkimą ir perduodamų dujų kiekių apskaitos ir dujų cheminės sudėties, bei fizikinių parametrų duomenų surinkimą. Todėl vykdant sutartį bus atliekamas aparatūrinės įrangos dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo ir perdavimo sistemai tiekimas, dujų skirstymo ir dujų apskaitos stotims, viso 68 objektams. Taip pat šios įrangos sumontavimo bei paleidimo-derinimo darbai.

Generalinė ranga