Skip to content

Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti diegimas

2017.01.11. UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su AB „Amber Grid“ dėl programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti diegimo paslaugų pirkimo.

Projekto tikslas – padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą, įdiegiant pažangią magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos programinę įrangą (angl. Pipeline Integrity Management (PIMS)), kuri leis saugiau bei efektyviau eksploatuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą.

Šios sutarties vykdymo metu bus pateikta magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos (PIM IS) programinė įranga ir licencijos bei bus atliktos šios PĮ įdiegimo paslaugos. Taip pat bus atliktos magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos metodikų, tvarkų, taisyklių, sklandžiam PIM IS veikimui sukūrimo paslaugos. Bus paruošta metodinė medžiaga: rizikos vertinimo algoritmų sudarymas, rizikos valdymo priemonių specifikavimas, grėsmių poveikio ir tikimybės mažinimo priemonių vertinimas, „Bow-Tie“ tipo diagramų sudarymas.

Sutarties vertė daugiau nei 900 tūkst. EUR be PVM, visus darbus planuojama užbaigti iki 2018 gruodžio 31 d.

Projektas vykdomas naudojantis ES fondų investicijų (2014 – 2020 m.) lėšomis.

Generalinė ranga