Skip to content

Radijo ryšio įranga Lietuvos KOP oro gynybos batalionui

Klientas:

Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos (KOP)

Laikotarpis:

2008/07 – 2008/12

Projekto aprašymas:

Radijo stočių paskirtis – saugaus ryšio tarp antžeminių objektų ir orlaivių (radijo ryšys „žemė-oras“) bei saugaus ryšio tarp antžeminių objektų (radijo ryšys „žeme-žemė“) užtikrinimas. Įmonės specialistai, kartu su įrangos gamintoju, užtikrins radijo ryšio priemonių įdiegimą, aptarnavimą ir techninį palaikymą.

Generalinė ranga