Skip to content

Radijo ryšio įranga Lietuvos KOP

Projekto pavadinimas:

 

Radijo ryšio įranga Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų oro gynybos batalionui

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA, LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS ORO PAJĖGOS (KOP)

Laikotarpis:

2008/07 – 2008/12

Sprendimai:

Taktinio radijo ryšio sistemos;

Projekto aprašymas:

Radijo stočių paskirtis – saugaus ryšio tarp antžeminių objektų ir orlaivių (radijo ryšys „žemė-oras“) bei saugaus ryšio tarp antžeminių objektų (radijo ryšys „žeme-žemė“) užtikrinimas. Įmonės specialistai, kartu su įrangos gamintoju, užtikrins radijo ryšio priemonių įdiegimą, aptarnavimą ir techninį palaikymą.

Generalinė ranga