Skip to content

Subrangos sutartis dėl dujų perdavimo sistemos modernizavimo darbų vykdymo

2019.11.29. UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, kuri laimėjo AB „Amber Grid“ skelbtą konkursą „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (II etapas) darbai ir šių rekonstravimo darbų projektų (etapas – techniniai darbo projektai) parengimo paslaugos)“, dėl technologinių procesų valdymo bei automatizavimo (SCADA) ir elektrotechnikos bei aktyviosios ir pasyviosios apsaugos nuo korozijos darbų atlikimo.
Sutarties vykdymo metu septyniose MD atšakose bei atkarpose, kuriose rangovas, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, pakeis netinkamus uždarymo įtaisus ir vamzdyno jungiamąsias dalis bei pritaikys MD vamzdyną vidinei diagnostikai, bus atlikti technologinių procesų valdymo bei automatizavimo (SCADA sistemos) ir elektrotechnikos bei aktyviosios ir pasyviosios apsaugos nuo korozijos darbai, įskaitant visų susijusių medžiagų bei įrangos tiekimą bei su išvardintų darbų atlikimu susiję žemės bei bendrastatybiniai ar atstatymo darbai bei sistemos paleidimo-derinimo, testavimo darbai.
Projektas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomų magistralinių dujotiekių tolesnio modernizavimo ir plėtros siekiant užtikrinti valdymo efektyvumą, saugumą ir patikimumą.
Sutarties vertė daugiau nei 925 000 eurų be PVM. Darbai bus vykdomi keliais etapais ir sutartį planuojama užbaigti iki 2021 gruodžio 22 d.

Generalinė ranga