Skip to content

Dujų skirstomojo tinklo dujų slėgio reguliavimo įrenginių telemetrijos duomenų surinkimo sistemos modernizavimas

2019.07.02. UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl Micro TSPĮ ir kitų telemetrijos įrenginių, skirtų DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti, pateikimo ir įrengimo darbų.
Pagrindinės ESO funkcijos: garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas. ESO aptarnauja virš 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje.
Vykdant sutartį bus pateikti nauji Micro TSPĮ (teleinformacijos surinkimo perdavimo įrenginys) valdiklio komplektai su maitinimo įranga, akumuliatorių baterijomis ir ryšio įranga, sumontuoti antivandalinėse spintose, kurie bus skirti dujų skirstomojo tinklo DSRĮ (dujų slėgio reguliavimo įtaisas) telemetrijos duomenų surinkimui, kaupimui ir perdavimui į ESO dispečerinio centro telemetrijos informacinę sistemą.
Sutartis, kurios vertė daugiau nei 458 tūkstančiai EUR be PVM, bus užbaigta 2020 m. birželio 1 d., su galimybe sutartį pratęsti iki 2022 birželio 1 d.

Generalinė ranga