Skip to content

Taktinė valdymo ir vadovavimo IS

Projekto pavadinimas:

 

Taktinė automatizuota vadovavimo ir valdymo informacinė sistema (TAVVIS)

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA, LIETUVOS KARIUOMENĖ

Laikotarpis:

2002 – 2006 (keli projektai)

Sprendimai:

Taktinio radijo ryšio sistemos;

Projekto aprašymas:

TAVVIS (taktinė automatizuota vadovavimo ir valdymo informacinė sistema) sukurta remiantis Lietuvos kariuomenės ir MIP (Multilateral Interapearability Programme) Baseline 2 reikalavimais. Sistema realizuota taip, kad ji gali keistis duomenimis su bet kurios MIP dalyvaujančios šalies analogiško funkcionalumo informacine sistema. Sistemą sudaro geografinės informacijos (GIS), vienetų judėjimo sekimo, operacijų planavimo, personalo ir logistikos valdymo, duomenų replikavimo posistemės. TAVVIS sistema sudaro galimybę karinių junginių vadams matyti realią situaciją (savo, sąjungininkų, priešo dalinių išsidėstymą ir judėjimą), geriau planuoti bei vykdyti karines ir logistines operacijas, pagerinti atskirų junginių ir kariuomenių sąveiką, kas ypač svarbu dalyvaujant bendrose operacijose.

Panaudotos technologijos
MS SQL DB, .NET, C#, Java, JBoss Application Server.

Generalinė ranga