Skip to content

Telemetrijos ir SCADA sistemos plėtra

Klientas:

AB „Lietuvos dujos” (AB „Amber Grid”)

Laikotarpis:

2008/03 – 2008/12

Projekto aprašymas:

Automatizuoti 75 dujų apskaitos (DAP) ir 26 dujų reguliavimo (DRP) punktai, modernizuotos 4 dujų skirstymo stotys (DSS), įdiegta magistralinio dujų vamzdyno katodinės apsaugos SCADA sistema.

Generalinė ranga