Skip to content

Telemetrijos ir SCADA sistema

Projekto pavadinimas:

 

Telemetrijos ir SCADA sistemos plėtra AB „Lietuvos dujos”

 

Klientas:

AB „LIETUVOS DUJOS”

Laikotarpis:

2008 /03 – 2008 /12

Sprendimai:

Magistralinių dujotiekių duomenų surinkimo ir dispečerinio valdymo sistemos (projektai Lietuvoje); Dujų reguliavimo ir apskaitos punktų telemetrijos sistemos;

Projekto aprašymas:

Automatizuoti 75 dujų apskaitos (DAP) ir 26 dujų reguliavimo (DRP) punktai, modernizuotos 4 dujų skirstymo stotys (DSS), įdiegta magistralinio dujų vamzdyno katodinės apsaugos SCADA sistema.

Daugiau informacijos:

www.dujos.lt

Generalinė ranga