Skip to content

Varskos (Estija) dujų matavimo stoties rekonstrukcijos darbai

Klientas:

UAB „MT Group“ (generalinis rangovas), Elering AS

Laikotarpis:

2017/01 – 2017/12

Projekto aprašymas:

Pagal subrangos sutartį su generaliniu rangovu – „MT Group“, „Elsis TS“ teikė įvairias paslaugas rekonstruojant VARSKA dujų matavimo stotį (Estija), priklausančią Elering AS – Estijos nepriklausomam elektros ir dujų sistemos operatoriui. Operatorius įgyvendina tinklo modernizavimo programą pereidamas prie nuotolinio dujų matavimo stočių (DMS) valdymo ir nuotolinio valdymo siekiant sumažinti dujų perdavimo tinklo veiklos sąnaudas.

Projekto metu „ELSIS TS“ teikė įvairias paslaugas ir darbus, įskaitant technologinių procesų automatizavimą („Schneider Electric 500 Series Plc“), SCADA sistemos (programinė įranga „Schneider Electric ClearScada“), elektros energijos tiekimo sistemos, atsarginio maitinimo sistemos (dujų elektros generatoriaus), teritorijos ir pastatų apšvietimo, žaibosaugos sistemų, ryšių, saugos ir stebėjimo, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo, dujų nuotėkio aptikimo, dujų analizės (chromatografija, vandens ir angliavandenilių rasos taškai, deguonis) sistemų projektavimą, įrangos tiekimą, montavimą ir paleidimą.

Generalinė ranga