Varskos (Estija) dujų matavimo stoties rekonstrukcijos darbai

Klientas:

UAB „MT Group“ (generalinis rangovas), Elering AS

Laikotarpis:

2017/01 – 2017/12

Projekto aprašymas:

Pagal subrangos sutartį su generaliniu rangovu – „MT Group“, „Elsis TS“ teikė įvairias paslaugas rekonstruojant VARSKA dujų matavimo stotį (Estija), priklausančią Elering AS – Estijos nepriklausomam elektros ir dujų sistemos operatoriui. Operatorius įgyvendina tinklo modernizavimo programą pereidamas prie nuotolinio dujų matavimo stočių (DMS) valdymo ir nuotolinio valdymo siekiant sumažinti dujų perdavimo tinklo veiklos sąnaudas.

Projekto metu „ELSIS TS“ teikė įvairias paslaugas ir darbus, įskaitant technologinių procesų automatizavimą („Schneider Electric 500 Series Plc“), SCADA sistemos (programinė įranga „Schneider Electric ClearScada“), elektros energijos tiekimo sistemos, atsarginio maitinimo sistemos (dujų elektros generatoriaus), teritorijos ir pastatų apšvietimo, žaibosaugos sistemų, ryšių, saugos ir stebėjimo, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo, dujų nuotėkio aptikimo, dujų analizės (chromatografija, vandens ir angliavandenilių rasos taškai, deguonis) sistemų projektavimą, įrangos tiekimą, montavimą ir paleidimą.

DVOR-DME radijo navigacinės sistemos įdiegimas Lietuvos KOP AB Šiauliuose

Klientas:

Lietuvos kariuomenė, Karinės oro pajėgos (KOP), Aviacijos bazė

Laikotarpis:

2017/01 – 2017/12

Projekto aprašymas:

Sutarties objektas – labai aukšto dažnio radijo švyturio ir ultra aukšto dažnio tolimačio įrangos (toliau – DVOR-DME, angl. Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range – Distance Measurement Equipment) įdiegimas Tarptautinio Šiaulių oro uosto (TŠOU) Lietuvos kariuomenės (LK) Karinių oro pajėgų (KOP) Aviacijos bazės (AB) teritorijoje.

Projekto įgyvendinimo metu sena labai aukšto dažnio radijo švyturio ir ultra aukšto dažnio tolimačio įranga buvo pakeista į naują šiuolaikišką įrangą, užtikrinant visus šio tipo įrangai keliamus ICAO (International Civil Aviation Organization), EUROCAE (European Organization for Civil Aviation Equipment), Europos Parlamento ir Tarybos bei kitų vietinių ir tarptautinių reglamentų reikalavimus. Taip pat buvo įdiegta DVOR-DME sistemos nuotolinė valdymo ir kontrolės įranga bei atlikti kiti darbai būtini užtikrinant pilną sistemos funkcionavimą, t.y. ryšių tinklai, antenų atsvaro rekonstrukcija.

DVOR-DME sistema naudojama tokiems navigacijos tikslams:

  • Orientavimuisi ir orlaivio azimutui, atstumui bei vietai nustatyti;
  • Kaip atraminiai radionavigaciniai orientyrai – laukimui ar manevrui;
  • Artėjimui prie orlaivio tūpimo prieigų.