Programinė ir techninė įranga dujų nuotėkio nustatymui ir vietos lokalizavimui

Klientas:

AB „Amber Grid“

Laikotarpis:

2016/08 – 2016/12

Projekto aprašymas:

Sutarties vykdymo metu UAB „Elsis TS“ atliko šiuos darbus:

  • naudojamos dujų srautų modeliavimo ir prognozavimo sistemos SIMONE programinių modulių skirtų, magistralinių dujotiekių dujų nuotėkio nustatymui ir vietos lokalizavimui tiekimas;
  • viso programinio komplekso instaliavimas, pradinių duomenų įvedimas, sistemos derinimas ir perdavimas naudojimui;
  • papildomos techninės įrangos, reikalingos pirminių duomenų nuskaitymui ir perdavimui iš magistralinio dujotiekio objektų, tiekimas ir įrengimas objektuose,
  • Diegimo projekto dokumentacijos parengimas.

Projektas įvykdytas naudojantis ES fondų investicijų veiksmų programos (2014-2020) lėšomis.

Dujų chromatografai

Klientas:

AB „Amber Grid“

Laikotarpis:

2016/08 – 2016/12

Projekto aprašymas:

Sutarties „Chromatografai, jų instaliavimo projektavimo paslaugos bei montavimo ir paleidimo-derinimo darbai“ vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:

  • Pristatyti srautiniai gamtinių dujų chromatografai (4 komplektai), kurie skirti gamtinių dujų sudėčiai nustatyti „on-line“ režimu bei dujų viršutinio ir žemutinio šilumingumo, tankio, santykinio tankio ir Wobbe indekso apskaičiavimui,
  • Parengta šios įrangos instaliavimo projektinė dokumentacija, skirta atlikti testavimo, montavimo ir paleidimo paslaugoms;
  • Atlikti visi reikalingi statybinių ir kitokių konstrukcijų bei inžinerinių komunikacijų projektavimo, statybos ir montavimo darbai, kurie reikalingi aukščiau nurodytai įrangai tinkamai funkcionuoti;
  • Apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojai darbui su įranga.