Sutartis dėl specialios paskirties produktų tiekimo Žuvininkystės tarnybai prie ŽŪM

2019.01.14. UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl specialios paskirties produktų tiekimo.
Šios sutarties vykdymo metu bus pateikti specialios paskirties produktai: akustinio signalo imtuvai, baterijos ir akustiniai koduoti žuvų žymekliai. Ši įranga leis gauti žuvų migracijos duomenis, kurie yra ypač svarbūs nustatant aukštupiuose esančias žuvų neršimui tinkamiausias vietas, leis efektyvinti tyrėjų darbą ir tokiu būdu sudarys sąlygas žuvų populiacijos didinimui.
Pristatyta įranga bus naudojama lašišų, šlakių, žiobrių, kiršlių, paprastųjų skersasnukių ir kitų pagautų žuvų stebėjimui Tauragės rajone, Jūros ir Ančios upėse.
Įrangą planuojama pristatyti iki 2019 m. vasario 14 d.