Skip to content

Dujų chromatografo spintos (konteinerio) su temperatūros palaikymu įrengimo darbai

2019.09.26. UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su AB „Amber Grid“ dėl dujų chromatografo spintos su temperatūros palaikymu bei pernešos linija ir jų sumontavimo paslaugų. AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.
Vykdant šią sutartį bus pateikta chromatografo spinta (konteineris), kuri bus apšiltinta, apsauganti įrenginius nuo tiesioginių saulės spindulių, su automatiniu temperatūros palaikymu. Spintoje bus sumontuota visa įranga, pritaikyta dirbti sprogioje aplinkoje ir reikalinga tinkamam dujų chromatografo darbui, taip pat atlikti spintos sumontavimo bei paleidimo – derinimo darbai.
Projektas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomų magistralinių dujotiekių modernizavimo ir plėtros.
Sutartis bus užbaigta iki 2019 m. spalio 16 dienos.

Generalinė ranga