Skip to content

MENIU > KOKYBĖ > ISO 9001

ISO 9001

Kokybės tikslai:
  • Aiškiai žinoti klientų poreikius;
  • Tiekti klientams tik kokybiškus produktus (prekes ir/arba paslaugas) bei jų sistemas;
  • Siekti nuolatinio įmonių grupės valdymo ir veiklos procesų tobulinimo, kurio tikslas – ilgalaikis ir pastovus įmonių vertės didėjimas, veiklos efektyvumo bei konkurencingumo augimas;
  • Nuolat kelti personalo kompetenciją ir kvalifikaciją, siekiant nustatytų tikslų.

Šių įsipareigojimų vykdymui įmonėje įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat tobulinama kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 standarto reikalavimus.

Šios vadybos sistemos reikalavimų laikymuisi yra išleista bei įmonės vadovų patvirtinta Kokybės politika.