Skip to content

Sutartis dėl meteorologinių radiolokatorių įrangos pateikimo

2022.05.11. UAB „Elsis TS“ ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) pasirašė sutartį dėl meteorologinių radiolokatorių įrangos įsigijimo. Projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0007

Pagrindiniai operatyvios ir kokybiškos meteorologinės informacijos naudotojai yra LHMT, visuomenė, ūkio subjektai, mokslo institucijos, tarptautinės institucijos ir meteorologijos tarnybos, kurie reikalauja detalios informacijos apie meteorologinių parametrų pasiskirstymą ir kitimą erdvėje ir laike. Vienas iš tokios operatyvios informacijos šaltinių yra meteorologiniai radiolokatoriai. Jie aprūpina LHMT sinoptikus ir kitų Šiaurės šalių meteorologijos tarnybų skaitmeninių prognozių modelius būtina informacija perspėjimams apie artėjančias pavojingas meteorologines sąlygas ir prognozėms įvairiems ūkio sektoriams, ypatingai aviacijai, sudaryti. Meteorologinis radiolokatorius, skenuodamas atmosferą 250 km spinduliu, parodo faktinį kritulių (lietaus, sniego, krušos) laukų judėjimo greitį, kryptį, perkūnijų židinius, vėjo profilį. Šiuo metu Lietuvoje veikiantys ir radiolokatorių sistemą sudarantys Vilniaus (dengia rytinę šalies dalį) ir Laukuvos (dengia pietvakarių ir vakarų Lietuvos pusę) meteorologiniai radiolokatoriai reikalauja atnaujinimo, nes buvo įrengti dar 2010 ir 2014 metais ir netenkina vartotojų poreikio dėl dažniau pasitaikančių gedimų. Projekto metu numatoma pakeisti naujais Laukuvos ir Vilniaus radiolokatorių magnetronus, valdymo procesorius, tarnybines stotis, atnaujinti radiolokatorių programinę įrangą, pateikti atsargines dalis bei kalibravimo įrangą. Taip pat bus atnaujinami Laukuvos radiolokatoriaus pagalbiniai įrenginiai ir kupolas, atsižvelgiant į geriausios praktikos ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Projekto tikslas – užtikrinti išankstinius perspėjimus apie pavojingus, stichinius ir katastrofinius hirometeorologinius reiškinius ir atliepti vartotojų poreikius.

Sutartinius įsipareigojimus planuojama įvykdyti iki 2023 m. rugpjūčio 17 d.

Generalinė ranga