Skip to content

Sutartis dėl telemetrijos valdiklių bei papildomos įrangos programavimo-konfigūravimo paslaugų teikimo

2017.12.18. UAB „Elsis TS pasirašė sutartį su „Amber Grid“ dėl projekto „Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimas“ II-osios dalies „Telemetrijos valdiklių bei papildomos įrangos programavimo – konfigūravimo paslaugos“ įgyvendinimo.
Projekto uždaviniai – atlikti telemetrijos valdiklių programinės įrangos modifikavimo, programuojamų – loginių valdiklių ir operatoriaus terminalų programinės įrangos modifikavimo, bei dispečerinio centro SCADA programinės įrangos pakeitimo darbus. Atlikus šiuos darbus duomenis iš telemetrijos valdiklių bus galima perduoti į naują dujų apskaitos ir dujų cheminės sudėties bei fizikinių parametrų duomenų surinkimo informacinę sistemą.
Projektas vykdomas naudojantis ES fondų investicijų (2014-2020) lėšomis.
Visus darbus planuojama atlikti iki 2018 lapkričio 30 d.

Generalinė ranga