Skip to content

Sutartis dėl PIMS sistemos techninio ir licencinio palaikymo

2022.11.03. UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su AB „Amber Grid“ dėl „Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti (PIMS) techninio ir licencinio palaikymo paslaugų“ teikimo 3 metų laikotarpiui.

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

Didžiosios Britanijos kompanijos ATP (angl. Associated Technology Pipeline limited) sukurta programinė įranga PiMS – inovatyvi, grafinė, daugelio vartotojų (angl.  multi-user) programinė įranga, skirta naudoti dujotiekių vamzdynų saugumui ir vientisumui užtikrinti. Magistralinių dujotiekio duomenys tokie kaip: informacija apie įrangą ir vamzdynus, vartotojus, geografiniai ir aplinkos duomenys yra integruojami ir apdorojami PIMS programinėje įrangoje. Skaičiavimų metu yra pateikiama svarbi informacija apie magistralinių vamzdynų vientisumą, kuria remiantis priimami svarbūs valdymo sprendimai, susiję  su vamzdynų priežiūra, jų tikrinimo strategijomis ir investicijomis į remontą bei keitimą.

Sutarties įgyvendinimas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo bei padidins magistralinių dujotiekių techninės priežiūros ir remonto darbų efektyvumą.

PIMS techninio ir licencinio palaikymo paslaugos bus teikiamos iki 2025 m. birželio 30 d.

Generalinė ranga