Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti

UAB „ELSIS TS“ laimėjo UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ skelbtą konkursą „Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginių, skirtų DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti pirkimas“ ir pasirašė darbų ir paslaugų sutartį su AB „Energijos skirstymo operatoriums“.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) yra Lietuvos elektros ir gamtinių dujų skirstymo sistemų operatorius, kuris skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, kad jie būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu.

Vykdant sutartį bus pateikti nauji Micro TSPĮ valdiklio komplektai su maitinimo įranga, akumuliatorių baterijomis ir ryšio įranga, sumontuoti antivandalinėse spintose, kurie bus skirti dujų skirstomojo tinklo dujų slėgio reguliavimo įrenginių telemetrijos duomenų surinkimui, kaupimui ir perdavimui į ESO dispečerinio centro telemetrijos informacinę sistemą.

Sutartis, kurios vertė 330 250,00 EUR be PVM galios tris metus ir bus užbaigta 2025 m. rugsėjo 4 d.

Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti (PIMS) techninio ir licencinio palaikymo paslaugos

UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su AB „Amber Grid“ dėl „Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti (PIMS) techninio ir licencinio palaikymo paslaugų“ teikimo 3 metų laikotarpiui.

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

Didžiosios Britanijos kompanijos ATP (angl. Associated Technology Pipeline limited) sukurta programinė įranga PiMS – inovatyvi, grafinė, daugelio vartotojų (angl.  multi-user) programinė įranga, skirta naudoti dujotiekių vamzdynų saugumui ir vientisumui užtikrinti. Magistralinių dujotiekio duomenys tokie kaip: informacija apie įrangą ir vamzdynus, vartotojus, geografiniai ir aplinkos duomenys yra integruojami ir apdorojami PIMS programinėje įrangoje. Skaičiavimų metu yra pateikiama svarbi informacija apie magistralinių vamzdynų vientisumą, kuria remiantis priimami svarbūs valdymo sprendimai, susiję  su vamzdynų priežiūra, jų tikrinimo strategijomis ir investicijomis į remontą bei keitimą.

Sutarties įgyvendinimas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo bei padidins magistralinių dujotiekių techninės priežiūros ir remonto darbų efektyvumą.

PIMS techninio ir licencinio palaikymo paslaugos bus teikiamos iki 2025 m. birželio 30 d.

Biodujų prijungimo taško Pasvalio Raj., Vytarų kaime įrengimo (projektavimo ir darbų) pirkimas

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „Dujotiekio statyba“  dėl procesų valdymo ir automatizacijos (SCADA) įrengimo ir elektrotechninės dalies darbų ir su jais susijusių paslaugų atlikimo, vykdant projektą „Biodujų prijungimo taško Pasvalio raj., Vytarų kaime įrengimo darbų pirkimas“.

Tai yra pirmas tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, nes sparčiai augant  energetikos išteklių kainoms, didėja rinkos dalyvių susidomėjimas investuoti į biodujų gamybą, statant  biometano jėgaines ir prijungiant jas prie AB „Amber Grid“ valdomo dujų perdavimo tinklo ir tokiu būdu pagamintą biometaną tiekiant vietos ir užsienio rinkai.

Biodujų energija, gaminama iš maisto atliekų, mėšlo ar žemės ūkio atliekų yra žiedinės ekonomikos dalis ir laikoma viena pažangiausių atsinaujinančios energijos rūšių, aktyviai plėtojama daugelyje Europos valstybių.

Projektas prisidės prie vidaus energetinės rinkos kūrimo bei energetinio saugumo ir padidins AB „Amber Grid“ valdomų magistralinių dujotiekių tinklų patikimumą.

Darbus planuojama atlikti iki 2023 m. birželio 1 d.

Magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA rekonstravimo darbai

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „Šiaulių dujotiekio statybą“, kuri laimėjo AB „Amber Grid“ skelbtą konkursą „Magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA rekonstravimo darbai“.

Šis projektas bus įgvendinamas keturiais etapais, kurių metu įvairiose magistralinio dujotiekio atšakose,  bus įrengtos kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameros bei įdiegtas operatyvus sistemos technologinis valdymas.

UAB „Elsis TS“ šios sutarties metu atliks nuotolinio valdymo sistemos  SCADA, automatikos ir valdymo sistemos, SCADA įrangos sumontavimo, prisijungimo  ir programavimo darbus.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas įdiegiant pažangius infrastruktūros elementus, leis modernizuoti AB „Amber Grid“ valdomą dujų perdavimo sistemą ir padidins gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą.

Darbus planuojama atlikti iki 2023 m. gegužės 30 d.

Marijampolės dujų skirstymo stoties (toliau-DSS) dujų slėgio ribojimo mazgo įrengimo darbai

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „Alvora“, kuri laimėjo AB „Amber Grid“ skelbtą konkursą „Marijampolės dujų skirstymo stoties (toliau-DSS) dujų slėgio ribojimo mazgo įrengimo darbai“.

Projekto vykdymo metu magistralinio dujotiekio atšakos į Marijampolės DSS pradžioje bus įrengtas dujų slėgio ribojimo mazgas bei nuotolinio valdymo sistemą (SCADA), kuri stebės ir valdys dujų slėgio ribojimo mazgo sistemą.

UAB „Elsis TS“ šios sutarties vykdymo metu atliks elektrotechnikos, įžeminimo ir žaibosaugos, automatikos ir valdymo sistemos, SCADA įrangos sumontavimo, prisijungimo ir programavimo darbus.

Įgyvendinant projektą bus modernizuota AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir bus padidintas gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumas ir patikimumas Vilkaviškio rajono bei Marijampolės savivaldybių gyventojams.

Darbus planuojama atlikti iki 2023 m. birželio 30 d.