Skip to content

Radijo spinduliuotės krypties nustatymo įrangos sumontavimas KJP jūros stebėjimo postuose

Klientas:

Lietuvos karinės jūrų pajėgos (KJP), Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba (JPST)

Laikotarpis:

2015/10 – 2015/12

Projekto aprašymas:

Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:

  • paruošta įrangos sumontavimo dokumentacija ir projektavimo brėžiniai,
  • sumontuoti ir suderinti trys radijo krypties nustatymo įrangos komplektai (dar vadinama pelengavimo įranga),
  • įdiegta reikalinga kompiuterinė ir programinė įranga, skirta iš visų jūros stebėjimo postų gaunamos pelengavimo įrangos informacijos apdorojimui, apdorotos informacijos atvaizdavimui ir jūros stebėjimo postuose sumontuotos įrangos valdymui,
  • atlikti kiti sistemos paleidimo – derinimo darbai.

Generalinė ranga