Birštono dujų skirstymo stoties automatikos ir elektros įrangos modernizavimas

Klientas:

AB „Amber Grid“

Laikotarpis:

2015/05 – 2015/12

Projekto aprašymas:

Vykdant sutartį dėl „Birštono dujų skirstymo stoties (DSS) automatikos ir elektros įrangos remonto darbų ir su jais susijusių paslaugų pirkimo“ įmonės specialistai atliko šiuos darbus:

  • parengė elektros, automatikos, SCADA ir signalizacijos sistemų remonto supaprastintus projektus;
  • išmontavo metaliniame konteineryje esantį dyzelinį generatorių ir sumontavo naujame DSS pastate;
  • įrengė naują automatizuoto valdymo sistemą (AVS) pastato operatorinėje;
  • perkėlė SCADA įrangą, gaisrinės, apsaugos signalizacijos ir dyzelinio elektros generatoriaus valdymo spintas;
  • realizavo AVS ir SCADA sistemų sąveiką pagal automatikos SCADA ir signalizacijos sąveikos koncepciją;
  • parengė visą reikalingą dokumentaciją.

Radijo spinduliuotės krypties nustatymo įrangos sumontavimas KJP jūros stebėjimo postuose

Klientas:

Lietuvos karinės jūrų pajėgos (KJP), Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba (JPST)

Laikotarpis:

2015/10 – 2015/12

Projekto aprašymas:

Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:

  • paruošta įrangos sumontavimo dokumentacija ir projektavimo brėžiniai,
  • sumontuoti ir suderinti trys radijo krypties nustatymo įrangos komplektai (dar vadinama pelengavimo įranga),
  • įdiegta reikalinga kompiuterinė ir programinė įranga, skirta iš visų jūros stebėjimo postų gaunamos pelengavimo įrangos informacijos apdorojimui, apdorotos informacijos atvaizdavimui ir jūros stebėjimo postuose sumontuotos įrangos valdymui,
  • atlikti kiti sistemos paleidimo – derinimo darbai.

Automatizuota duomenų surinkimo sistema VICI gamybos įmonėje

Klientas:

UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ (VIČI Group)

Laikotarpis:

2015/09 – 2015/12

Projekto aprašymas:

Projekto metu VIČI grupės žuvų perdirbimo gamykloje Plungės mieste buvo įdiegta automatizuota duomenų surinkimo sistema. Ši sistema leidžia realiam laike stebėti ir kontroliuoti visą gamybos technologinį procesą, gauti savalaikius įspėjimus apie technologinio proceso parametrų nukrypimus nuo užduotų ribų bei operatyviai reaguoti.

Sutarties vykdymo metu buvo sumontuoti nauji automatikos spintų komplektai, kontroleriai, instaliuota SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) programinė įranga „TEMEKA“ su programiniu moduliu duomenų eksportui į pdf failus, bus atlikti automatikos spintų įrengimo, kontrolerių programavimo, o taip pat kiti sistemos paleidimo-derinimo darbai.