Skip to content

Sutartis dėl dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo informacinės sistemos diegimo

2018.11.29. UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su AB „Amber Grid“ dėl dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo informacinės sistemos diegimo (DAPDS IS). Sutarties vykdymo partneriai (subrangovai) – „Yokogawa Polska Sp.z.o.o“ ir UAB „Elsis PRO“.
Sutarties vykdymo metu bus įdiegta visiškai nauja informacinė sistema, kuri užtikrins dujų apskaitos duomenų surinkimą iš dujų tūrio perskaičiavimo prietaisų (srauto kompiuterių, PTZ-korektorių), jų žurnalinių įrašų (Log‘ų), chromatografų ir/ar chromatografų valdiklių žurnalinių įrašų kaupiklių ir perdavimą į DAPDS duomenų bazę bei tolimesnį saugų duomenų perdavimą į dujų perdavimo sistemos operatoriaus (AB „Amber Grid“) ir sistemos vartotojų efektyvaus dujų srautų valdymo ir interaktyvaus keitimosi informacija informacinę sistemą.
Projekto darbus planuojama užbaigti iki 2019 lapkričio 30 d.
Projektas vykdomas naudojantis ES fondų investicijų (2014 – 2020 m.) lėšomis.

Generalinė ranga