Skip to content

Sutartis dėl hidrotechninių statinių kontrolinių matavimų įrangos įdiegimo Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje

2021.07.23. UAB „Elsis TS pasirašė sutartį su AB „Ignitis gamyba” dėl hidrotechninių statinių kontrolinių matavimų aparatūros įdiegimo paslaugų.
Darbai, kurie bus vykdomi Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje, apima techninio darbo projekto parengimą, statinių kontrolinių matavimo taškų daviklių (pjezometrai ir debitomačiai) pateikimą ir sumontavimą, taip pat bevielio duomenų perdavimo sistemos, kurios pagalba surinkti matavimų duomenys bus perduodami į esamą KHE statinių stebėjimų ir matavimų duomenų atvaizdavimo ir apdorojimo sistemą, įrengimą.
Projektas prisidės prie AB „Ignitis gamyba“ valdomos Kauno hidroelektrinės saugumo ir patikimumo.
Sutartinius įsipareigojimus, kurių vertė daugiau nei 120 tūkst. Eurų be PVM, planuojama atlikti etapais ir įvykdyti per 3 mėn. nuo užsakymo gavimo dienos.

Generalinė ranga