Skip to content

Oro navigacijos sistemų modernizavimas Vilniaus ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose

2021.03.18. UAB „Elsis TS“ ir Valstybės įmonė „Oro navigacija“ pasirašė sutartį dėl tūpimo pagal prietaisus sistemų su toliamačio įranga (ILS/DME) ir toliamačio įrangos įdiegimo Vilniaus ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose bei įrangos sudėtinių dalių remonto paslaugų. Sutarties partneris ir įrangos tiekėjas – Thales Deutschland GmbH.
Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti seną, daugiau nei prieš 15 metų įdiegtą ILS (Instrument Landing System) / DME (Distance Measuring Equipment) įrangą nauja šiuolaikiška įranga, užtikrinant visus šio tipo įrangai keliamus ICAO, ES, LR aviacijos įstatymo, LR civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus, Europos civilinės aviacijos bei kitų vietinių ir tarptautinių reglamentų reikalavimus.
Palangos oro uoste sistema atitiks pirmos ILS kategorijos eksploatavimo charakteristikas. Vilniaus oro uoste sistema KTT19 ir KTT01 kursais atitiks antros ILS kategorijos eksploatavimo charakteristikas.
ILS/DME įrangą sudarys:
• Krypties radijo švyturys (toliau – KRŠ), kontrolės sistema, antenų sistema;
• Tūptinės radijo švyturys (toliau – TRŠ), kontrolės sistema, antenų sistema;
• Toliamačio įranga (toliau – TĮ), kontrolės sistema, kryptinė antena.
• Nuotolinio valdymo ir kontrolės įranga.
ILS sistema skirta tam, kad priėmusi antžeminės įrangos signalus, orlaivyje esanti įranga galėtų nustatyti nuokrypio nuo nominaliosios tūptinės dydį ir ženklą, taip pat nustatyti fiksuotus atstumus iki kilimo ir tūpimo tako (KTT) slenksčio.
Tolimačio įrangos sistema skirta nuotoliui tarp borto įrangos (orlaivio) ir antžeminės DME stoties matuoti. DME įranga suporuota ir su tūpimo pagal prietaisus sistema ILS suteikia nenutrūkstamą informaciją apie pasvirąjį (tikrąjį) atstumą iki kilimo ir tūpimo tako, orlaiviui artėjant į tūpimo prieigas. Atstumas yra svarbiausias DME išmatuojamas parametras.
Diegiamos sistemos padės padidinti skrydžių saugą net esant sudėtingomis meteorologinėmis sąlygomis, naudojantis šiomis sistemomis bus gaunamas didelis navigacinių parametrų matavimų tikslumas bei veikimo nuotolis.
Sutartinius įsipareigojimus, kurių vertė daugiau nei 2,4 mln. eurų, planuojama įvykdyti iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Generalinė ranga