Sutartis dėl Šiaulių ir Telšių DSS bei MD atskirų atšakų rekonstrukcijos

UAB „Elsis TS“ pasirašė kelias subrangos sutartis su UAB „Alvora“, kuri AB „Amber Grid“ pasirinkta pagrindiniu rangovu įgyvendinant strateginį projektą – dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos (ELLI) pajėgumų padidinimas. Sutartys apima įvairius darbus rekonstruojant Šiaulių ir Telšių dujų skirstymo stotis (DSS) bei įrengiant naujas magistralinio dujotiekio (MD) atšakas.

ELLI (Enhancement of Latvia-Lithuania Interconnection) – strateginis energetikos projektas, kuris yra įtrauktas į ES Bendro intereso projektų sąrašą, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą ir Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

Šiaulių ir Telšių dujų skirstymo stočių (DSS) rekonstrukcijos metu bus pastatyti  nauji konteinerinio tipo pastatai, kuriuose bus sumontuota visa technologinė įranga, įrengiamos dujų filtrų stoginės, rekonstruojami magistralinio dujotiekio vamzdynai bei naujai įrengiama visa reikalinga inžinerinė infrastruktūra. UAB „Elsis TS“ Šiaulių ir Telšių DSS atliks elektrotechnikos, įžeminimo ir žaibosaugos, automatikos ir valdymo sistemos, SCADA įrangos sumontavimo, prisijungimo ir programavimo darbus.

Magistralinio dujotiekio rekonstrukcijos metu bus pastatyta jungtis tarp atšakos į Panevėžio dujų kompresorių stotį ir MD Panevėžys – Šiauliai II gijos, įrengta DN 700,  36 m ilgio magistralinio dujotiekio atkarpa, uždarymo įtaisų aikštelė ir kiti priklausiniai. UAB „Elsis TS“ atliks elektrotechnikos, įžeminimo ir žaibosaugos, automatikos ir valdymo sistemos, SCADA įrangos sumontavimo, prijungimo ir programavimo darbus ir kitas susijusias paslaugas.

Sėkmingas šių projektų įgyvendinimas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomų magistralinių dujotiekių tinklo modernizavimo ir padidins tinklo patikimumą. Kartu leis užtikrinti pakankamus pajėgumus tarp Baltijos ir kitų Europos šalių, leis pasinaudoti alternatyviais dujų tiekimo šaltiniais ir transportavimo keliais regiono šalims, padidinti dujų tiekimo saugumą regione ir sumažinti priklausomybę nuo vienintelio dujų tiekėjo, prisidėti prie vidaus energetinės rinkos kūrimo, padidinti rinkos integraciją ir konkurenciją, sustiprinti bendrą ES šalių energetinį saugumą.

Darbus planuojama atlikti iki 2023 m. spalio 31 d.

 

Sutartis dėl Visuotinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšių įrangos įsigijimo

2022 m. balandžio 20 dieną UAB „Elsis TS“ ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba pasirašė sutartį dėl Visuotinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšių įrangos įsigijimo.

Projekto tikslas- senų radijo stočių keitimas naujomis ir jų integracija į esamą Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro Globalinę jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemą ( GJARSS) panaudojant esamą techninę ir programinę įrangą. Projekto apimtyje numatytas serverio keitimas ir šiuo metu naudojamos I.C.S Electronics Limited „V4“ programinės įrangos atnaujinimo darbai.
Radijo stotys bus integruotos keturiose LK Karinių jūrų pajėgų teritorijose:
Klaipėdoje (Vėtros g. 3a)
Nidoje (Kuršių g. 1)
Palangoje (Vytauto g. 9)
Šventojoje (Švyturio g. 14).

Sutartinius įsipareigojimus planuojama įvykdyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Meteorologinių radiolokatorių įrangos įsigijimas

2022 m. vasario 28 dieną UAB „Elsis TS“ ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) pasirašė sutartį dėl meteorologinių radiolokatorių įrangos įsigijimo. Projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0007

Pagrindiniai operatyvios ir kokybiškos meteorologinės informacijos naudotojai yra LHMT, visuomenė, ūkio subjektai, mokslo institucijos, tarptautinės institucijos ir meteorologijos tarnybos, kurie reikalauja detalios informacijos apie meteorologinių parametrų pasiskirstymą ir kitimą erdvėje ir laike. Vienas iš tokios operatyvios informacijos šaltinių yra meteorologiniai radiolokatoriai. Jie aprūpina LHMT sinoptikus ir kitų Šiaurės šalių meteorologijos tarnybų skaitmeninių prognozių modelius būtina informacija perspėjimams apie artėjančias pavojingas meteorologines sąlygas ir prognozėms įvairiems ūkio sektoriams, ypatingai aviacijai, sudaryti. Meteorologinis radiolokatorius, skenuodamas atmosferą 250 km spinduliu, parodo faktinį kritulių (lietaus, sniego, krušos) laukų judėjimo greitį, kryptį, perkūnijų židinius, vėjo profilį. Šiuo metu Lietuvoje veikiantys ir radiolokatorių sistemą sudarantys Vilniaus (dengia rytinę šalies dalį) ir Laukuvos (dengia pietvakarių ir vakarų Lietuvos pusę) meteorologiniai radiolokatoriai reikalauja atnaujinimo, nes buvo įrengti dar 2010 ir 2014 metais ir netenkina vartotojų poreikio dėl dažniau pasitaikančių gedimų. Projekto metu numatoma pakeisti naujais Laukuvos ir Vilniaus radiolokatorių magnetronus, valdymo procesorius, tarnybines stotis, atnaujinti radiolokatorių programinę įrangą, pateikti atsargines dalis bei kalibravimo įrangą. Taip pat bus atnaujinami Laukuvos radiolokatoriaus pagalbiniai įrenginiai ir kupolas, atsižvelgiant į geriausios praktikos ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Projekto tikslas – užtikrinti išankstinius perspėjimus apie pavojingus, stichinius ir katastrofinius hirometeorologinius reiškinius ir atliepti vartotojų poreikius.

Sutartinius įsipareigojimus planuojama įvykdyti iki 2023 m. rugpjūčio 17 d.

Taktinė valdymo ir vadovavimo IS

Projekto pavadinimas:

 

Taktinė automatizuota vadovavimo ir valdymo informacinė sistema (TAVVIS)

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA, LIETUVOS KARIUOMENĖ

Laikotarpis:

2002 – 2006 (keli projektai)

Sprendimai:

Taktinio radijo ryšio sistemos;

Projekto aprašymas:

TAVVIS (taktinė automatizuota vadovavimo ir valdymo informacinė sistema) sukurta remiantis Lietuvos kariuomenės ir MIP (Multilateral Interapearability Programme) Baseline 2 reikalavimais. Sistema realizuota taip, kad ji gali keistis duomenimis su bet kurios MIP dalyvaujančios šalies analogiško funkcionalumo informacine sistema. Sistemą sudaro geografinės informacijos (GIS), vienetų judėjimo sekimo, operacijų planavimo, personalo ir logistikos valdymo, duomenų replikavimo posistemės. TAVVIS sistema sudaro galimybę karinių junginių vadams matyti realią situaciją (savo, sąjungininkų, priešo dalinių išsidėstymą ir judėjimą), geriau planuoti bei vykdyti karines ir logistines operacijas, pagerinti atskirų junginių ir kariuomenių sąveiką, kas ypač svarbu dalyvaujant bendrose operacijose.

Panaudotos technologijos
MS SQL DB, .NET, C#, Java, JBoss Application Server.

Vandens matavimo stočių įrengimas

Projekto pavadinimas:

 

Hidrologinių stočių tinklo modernizavimas: esamų vandens matavimo stočių (VMS) atnaujinimas bei naujų stočių įrengimas, vandens srovės greičio matavimo prietaisų įsigijimas.

 

Klientas:

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2007/04 – 2008/08

Sprendimai:

Hidrometeorologinio stebėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Devyniose hidrologinėse stotyse prie įvairių Lietuvos upių sumontuota automatinė Vokietijos firmos “SEBA hydrometrie GmbH” įranga, kuri kas 15 minučių registruoja vandens lygį ir temperatūrą, oro temperatūrą ir operatyviai šią informaciją perduoda hidrologams, sudarantiems hidrologines prognozes Nemuno upės baseinui. Papildoma naujų vandens matavimo stočių informacija leis padidinti prognozių tikslumą. Mobilus akustinis vandens debito matavimo prietaisas bei elektromagnetinė vandens greičio matavimo sistema naudojama reikiamiems hidrologiniams matavimams atlikti Lietuvos upėse ir ežeruose.

Daugiau informacijos:

www.meteo.lt

Pakrančių stebėjimo radiolokacinės stotys

Projekto pavadinimas:

 

Lietuvos Karinių jūrų pajėgų (KJP) pakrančių stebėjimo radiolokacinių stočių modernizavimas

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA, KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS

Laikotarpis:

2007/08 – 2009/07

Sprendimai:

Radarų stebėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Atlikti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) pakrančių stebėjimo radiolokacinių stočių „TERMA“ atnaujinimo ir modernizavimo darbai (3 stotys) – pakeisti seni siųstuvai-imtuvai, instaliuota nauja kompiuterinė ir programinė įranga, atlikti kiti įrangos atnaujinimo, remonto ir tikslaus suderinimo darbai.

Lietuvos karių stovyklos įrengimas Afganistane

Projekto pavadinimas:

 

Provincijos atkūrimo grupės (PRG) Afganistano Goro provincijoje stovyklos įrengimas

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Laikotarpis:

2007/04 – 2007/12

Sprendimai:

Karinės infrastruktūros projektai;

Projekto aprašymas:

Lietuvos vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovykloje Afganistano Goro provincijoje tarnaujantiems kariams ir civiliams buvo pastatyti konteineriniai gyvenamieji ir biuro pastatai, lauko ligoninė, skalbykla, sandėliavimo konteineriai, maisto šaldytuvai ir šaldikliai, sumontuota vandens valymo įranga, įrengtos kuro talpyklos su išpilstymo įranga, elektros generatoriai. Stovykloje taip pat buvo instaliuotas elektros tinklas, įrengtos vandens ir kanalizacijos sistemos. Visa įranga buvo atvežta iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir Kinijos.Lietuvos vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovykloje Afganistano Goro provincijoje tarnaujantiems kariams ir civiliams buvo pastatyti konteineriniai gyvenamieji ir biuro pastatai, lauko ligoninė, skalbykla, sandėliavimo konteineriai, maisto šaldytuvai ir šaldikliai, sumontuota vandens valymo įranga, įrengtos kuro talpyklos su išpilstymo įranga, elektros generatoriai. Stovykloje taip pat buvo instaliuotas elektros tinklas, įrengtos vandens ir kanalizacijos sistemos. Visa įranga buvo atvežta iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir Kinijos.

Daugiau informacijos:

www.kam.lt

Saulės spinduliuotės matavimo stotis

Projekto pavadinimas:

 

Saulės spinduliuotės matavimo stoties įrengimas

 

Klientas:

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2007/11 – 2008/03

Sprendimai:

Hidrometeorologinio stebėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Šilutės meteorologijos stotyje sumontuota moderni firmos „Kipp & Zonen” (Olandija) saulės spinduliuotės matavimo įranga, leidžianti labai tiksliai matuoti tiesioginę ir išsklaidytą saulės radiaciją plačiame diapazone nuo UV iki tolimojo IR. Po paleidimo, sukonfigūravimo ir pozicionavimo įranga dirba autonomiškai. Visi matavimų duomenys automatiškai perduodami į tarnybos centrinę duomenų bazę.

Meteorologinių duomenų redagavimo sistema

Projekto pavadinimas:

 

Meteorologinių duomenų redagavimo ir vizualizavimo sistemos įdiegimas

 

Klientas:

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2008/02 – 2008/04

Sprendimai:

Hidrometeorologinio stebėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Prancūzų firmos „Corobor Systemes“ meteorologinių duomenų redagavimo ir vizualizavimo sistema (MDRVS), įdiegta pagrindiniuose LHMT padaliniuose, atveria specialistams – sinoptikams galimybę naudotis pasaulinio lygio meteorologinių stebėjimų ir prognozavimo duomenų gavimo, analizavimo bei vizualizavimo priemonėmis, padidina informacijos operatyvumą, prognozių ir perspėjimų efektyvumą, leidžiantį sumažinti nepalankių hidrometeorologinių sąlygų poveikį ūkinei veiklai, aplinkai ir žmogui.

Radijo ryšio įranga Lietuvos KOP

Projekto pavadinimas:

 

Radijo ryšio įranga Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų oro gynybos batalionui

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA, LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS ORO PAJĖGOS (KOP)

Laikotarpis:

2008/07 – 2008/12

Sprendimai:

Taktinio radijo ryšio sistemos;

Projekto aprašymas:

Radijo stočių paskirtis – saugaus ryšio tarp antžeminių objektų ir orlaivių (radijo ryšys „žemė-oras“) bei saugaus ryšio tarp antžeminių objektų (radijo ryšys „žeme-žemė“) užtikrinimas. Įmonės specialistai, kartu su įrangos gamintoju, užtikrins radijo ryšio priemonių įdiegimą, aptarnavimą ir techninį palaikymą.