Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti

UAB „ELSIS TS“ laimėjo UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ skelbtą konkursą „Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginių, skirtų DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti pirkimas“ ir pasirašė darbų ir paslaugų sutartį su AB „Energijos skirstymo operatoriums“.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) yra Lietuvos elektros ir gamtinių dujų skirstymo sistemų operatorius, kuris skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, kad jie būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu.

Vykdant sutartį bus pateikti nauji Micro TSPĮ valdiklio komplektai su maitinimo įranga, akumuliatorių baterijomis ir ryšio įranga, sumontuoti antivandalinėse spintose, kurie bus skirti dujų skirstomojo tinklo dujų slėgio reguliavimo įrenginių telemetrijos duomenų surinkimui, kaupimui ir perdavimui į ESO dispečerinio centro telemetrijos informacinę sistemą.

Sutartis, kurios vertė 330 250,00 EUR be PVM galios tris metus ir bus užbaigta 2025 m. rugsėjo 4 d.

Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti (PIMS) techninio ir licencinio palaikymo paslaugos

UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su AB „Amber Grid“ dėl „Programinės įrangos ir modelio dujotiekių saugumui ir vientisumui užtikrinti (PIMS) techninio ir licencinio palaikymo paslaugų“ teikimo 3 metų laikotarpiui.

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

Didžiosios Britanijos kompanijos ATP (angl. Associated Technology Pipeline limited) sukurta programinė įranga PiMS – inovatyvi, grafinė, daugelio vartotojų (angl.  multi-user) programinė įranga, skirta naudoti dujotiekių vamzdynų saugumui ir vientisumui užtikrinti. Magistralinių dujotiekio duomenys tokie kaip: informacija apie įrangą ir vamzdynus, vartotojus, geografiniai ir aplinkos duomenys yra integruojami ir apdorojami PIMS programinėje įrangoje. Skaičiavimų metu yra pateikiama svarbi informacija apie magistralinių vamzdynų vientisumą, kuria remiantis priimami svarbūs valdymo sprendimai, susiję  su vamzdynų priežiūra, jų tikrinimo strategijomis ir investicijomis į remontą bei keitimą.

Sutarties įgyvendinimas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo bei padidins magistralinių dujotiekių techninės priežiūros ir remonto darbų efektyvumą.

PIMS techninio ir licencinio palaikymo paslaugos bus teikiamos iki 2025 m. birželio 30 d.

Biodujų prijungimo taško Pasvalio Raj., Vytarų kaime įrengimo (projektavimo ir darbų) pirkimas

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „Dujotiekio statyba“  dėl procesų valdymo ir automatizacijos (SCADA) įrengimo ir elektrotechninės dalies darbų ir su jais susijusių paslaugų atlikimo, vykdant projektą „Biodujų prijungimo taško Pasvalio raj., Vytarų kaime įrengimo darbų pirkimas“.

Tai yra pirmas tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, nes sparčiai augant  energetikos išteklių kainoms, didėja rinkos dalyvių susidomėjimas investuoti į biodujų gamybą, statant  biometano jėgaines ir prijungiant jas prie AB „Amber Grid“ valdomo dujų perdavimo tinklo ir tokiu būdu pagamintą biometaną tiekiant vietos ir užsienio rinkai.

Biodujų energija, gaminama iš maisto atliekų, mėšlo ar žemės ūkio atliekų yra žiedinės ekonomikos dalis ir laikoma viena pažangiausių atsinaujinančios energijos rūšių, aktyviai plėtojama daugelyje Europos valstybių.

Projektas prisidės prie vidaus energetinės rinkos kūrimo bei energetinio saugumo ir padidins AB „Amber Grid“ valdomų magistralinių dujotiekių tinklų patikimumą.

Darbus planuojama atlikti iki 2023 m. birželio 1 d.

Magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA rekonstravimo darbai

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „Šiaulių dujotiekio statybą“, kuri laimėjo AB „Amber Grid“ skelbtą konkursą „Magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA rekonstravimo darbai“.

Šis projektas bus įgvendinamas keturiais etapais, kurių metu įvairiose magistralinio dujotiekio atšakose,  bus įrengtos kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameros bei įdiegtas operatyvus sistemos technologinis valdymas.

UAB „Elsis TS“ šios sutarties metu atliks nuotolinio valdymo sistemos  SCADA, automatikos ir valdymo sistemos, SCADA įrangos sumontavimo, prisijungimo  ir programavimo darbus.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas įdiegiant pažangius infrastruktūros elementus, leis modernizuoti AB „Amber Grid“ valdomą dujų perdavimo sistemą ir padidins gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą.

Darbus planuojama atlikti iki 2023 m. gegužės 30 d.

Marijampolės dujų skirstymo stoties (toliau-DSS) dujų slėgio ribojimo mazgo įrengimo darbai

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „Alvora“, kuri laimėjo AB „Amber Grid“ skelbtą konkursą „Marijampolės dujų skirstymo stoties (toliau-DSS) dujų slėgio ribojimo mazgo įrengimo darbai“.

Projekto vykdymo metu magistralinio dujotiekio atšakos į Marijampolės DSS pradžioje bus įrengtas dujų slėgio ribojimo mazgas bei nuotolinio valdymo sistemą (SCADA), kuri stebės ir valdys dujų slėgio ribojimo mazgo sistemą.

UAB „Elsis TS“ šios sutarties vykdymo metu atliks elektrotechnikos, įžeminimo ir žaibosaugos, automatikos ir valdymo sistemos, SCADA įrangos sumontavimo, prisijungimo ir programavimo darbus.

Įgyvendinant projektą bus modernizuota AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir bus padidintas gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumas ir patikimumas Vilkaviškio rajono bei Marijampolės savivaldybių gyventojams.

Darbus planuojama atlikti iki 2023 m. birželio 30 d.

Sutartis dėl Šiaulių ir Telšių DSS bei MD atskirų atšakų rekonstrukcijos

UAB „Elsis TS“ pasirašė kelias subrangos sutartis su UAB „Alvora“, kuri AB „Amber Grid“ pasirinkta pagrindiniu rangovu įgyvendinant strateginį projektą – dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos (ELLI) pajėgumų padidinimas. Sutartys apima įvairius darbus rekonstruojant Šiaulių ir Telšių dujų skirstymo stotis (DSS) bei įrengiant naujas magistralinio dujotiekio (MD) atšakas.

ELLI (Enhancement of Latvia-Lithuania Interconnection) – strateginis energetikos projektas, kuris yra įtrauktas į ES Bendro intereso projektų sąrašą, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą ir Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

Šiaulių ir Telšių dujų skirstymo stočių (DSS) rekonstrukcijos metu bus pastatyti  nauji konteinerinio tipo pastatai, kuriuose bus sumontuota visa technologinė įranga, įrengiamos dujų filtrų stoginės, rekonstruojami magistralinio dujotiekio vamzdynai bei naujai įrengiama visa reikalinga inžinerinė infrastruktūra. UAB „Elsis TS“ Šiaulių ir Telšių DSS atliks elektrotechnikos, įžeminimo ir žaibosaugos, automatikos ir valdymo sistemos, SCADA įrangos sumontavimo, prisijungimo ir programavimo darbus.

Magistralinio dujotiekio rekonstrukcijos metu bus pastatyta jungtis tarp atšakos į Panevėžio dujų kompresorių stotį ir MD Panevėžys – Šiauliai II gijos, įrengta DN 700,  36 m ilgio magistralinio dujotiekio atkarpa, uždarymo įtaisų aikštelė ir kiti priklausiniai. UAB „Elsis TS“ atliks elektrotechnikos, įžeminimo ir žaibosaugos, automatikos ir valdymo sistemos, SCADA įrangos sumontavimo, prijungimo ir programavimo darbus ir kitas susijusias paslaugas.

Sėkmingas šių projektų įgyvendinimas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomų magistralinių dujotiekių tinklo modernizavimo ir padidins tinklo patikimumą. Kartu leis užtikrinti pakankamus pajėgumus tarp Baltijos ir kitų Europos šalių, leis pasinaudoti alternatyviais dujų tiekimo šaltiniais ir transportavimo keliais regiono šalims, padidinti dujų tiekimo saugumą regione ir sumažinti priklausomybę nuo vienintelio dujų tiekėjo, prisidėti prie vidaus energetinės rinkos kūrimo, padidinti rinkos integraciją ir konkurenciją, sustiprinti bendrą ES šalių energetinį saugumą.

Darbus planuojama atlikti iki 2023 m. spalio 31 d.

 

Sutartis dėl Visuotinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšių įrangos įsigijimo

2022 m. balandžio 20 dieną UAB „Elsis TS“ ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba pasirašė sutartį dėl Visuotinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšių įrangos įsigijimo.

Projekto tikslas- senų radijo stočių keitimas naujomis ir jų integracija į esamą Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro Globalinę jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemą ( GJARSS) panaudojant esamą techninę ir programinę įrangą. Projekto apimtyje numatytas serverio keitimas ir šiuo metu naudojamos I.C.S Electronics Limited „V4“ programinės įrangos atnaujinimo darbai.
Radijo stotys bus integruotos keturiose LK Karinių jūrų pajėgų teritorijose:
Klaipėdoje (Vėtros g. 3a)
Nidoje (Kuršių g. 1)
Palangoje (Vytauto g. 9)
Šventojoje (Švyturio g. 14).

Sutartinius įsipareigojimus planuojama įvykdyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Meteorologinių radiolokatorių įrangos įsigijimas

2022 m. vasario 28 dieną UAB „Elsis TS“ ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) pasirašė sutartį dėl meteorologinių radiolokatorių įrangos įsigijimo. Projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0007

Pagrindiniai operatyvios ir kokybiškos meteorologinės informacijos naudotojai yra LHMT, visuomenė, ūkio subjektai, mokslo institucijos, tarptautinės institucijos ir meteorologijos tarnybos, kurie reikalauja detalios informacijos apie meteorologinių parametrų pasiskirstymą ir kitimą erdvėje ir laike. Vienas iš tokios operatyvios informacijos šaltinių yra meteorologiniai radiolokatoriai. Jie aprūpina LHMT sinoptikus ir kitų Šiaurės šalių meteorologijos tarnybų skaitmeninių prognozių modelius būtina informacija perspėjimams apie artėjančias pavojingas meteorologines sąlygas ir prognozėms įvairiems ūkio sektoriams, ypatingai aviacijai, sudaryti. Meteorologinis radiolokatorius, skenuodamas atmosferą 250 km spinduliu, parodo faktinį kritulių (lietaus, sniego, krušos) laukų judėjimo greitį, kryptį, perkūnijų židinius, vėjo profilį. Šiuo metu Lietuvoje veikiantys ir radiolokatorių sistemą sudarantys Vilniaus (dengia rytinę šalies dalį) ir Laukuvos (dengia pietvakarių ir vakarų Lietuvos pusę) meteorologiniai radiolokatoriai reikalauja atnaujinimo, nes buvo įrengti dar 2010 ir 2014 metais ir netenkina vartotojų poreikio dėl dažniau pasitaikančių gedimų. Projekto metu numatoma pakeisti naujais Laukuvos ir Vilniaus radiolokatorių magnetronus, valdymo procesorius, tarnybines stotis, atnaujinti radiolokatorių programinę įrangą, pateikti atsargines dalis bei kalibravimo įrangą. Taip pat bus atnaujinami Laukuvos radiolokatoriaus pagalbiniai įrenginiai ir kupolas, atsižvelgiant į geriausios praktikos ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Projekto tikslas – užtikrinti išankstinius perspėjimus apie pavojingus, stichinius ir katastrofinius hirometeorologinius reiškinius ir atliepti vartotojų poreikius.

Sutartinius įsipareigojimus planuojama įvykdyti iki 2023 m. rugpjūčio 17 d.

Sutartis dėl Kiemėnų DAS rekonstravimo

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „MT Group“, kuris laimėjo AB „Amber Grid“ skelbtą konkursą „Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas (ELLI), 2 pirkimo dalis – Kiemėnų dujų apskaitos stoties rekonstravimo darbai“.
ELLI (Enhancement of Latvia-Lithuania Interconnection) – strateginis energetikos projektas, kuris yra įtrauktas į ES Bendro intereso projektų sąrašą, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą ir Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.
Rekonstravimo projekte numatytas Kiemėnų dujų apskaitos stoties (DAS) pajėgumų padidinimas beveik 2 kartus – Latvijos kryptimi nuo 67 GWh iki 130 GWh, Lietuvos kryptimi nuo 65 GWh iki 120 GWh per parą, įrengiant papildomas dujų filtravimo, dujų apskaitos linijas, technologinio proceso automatizavimo, duomenų perdavimo, elektrotechnikos ir kitas sistemas. Darbai bus vykdomi Kiemėnų DAS teritorijoje, esančioje Pasvalio rajone prie sienos su Latvija.
UAB „Elsis TS“ šios sutarties metu Kiemėnų dujų apskaitos stotyje atliks šiuos darbus:

 •  Automatikos ir valdymo sistemos įrengimas;
 •  Dujų srautų valdymo įrengimas;
 • Dujų apskaitos įrengimas;
 • Elektrotechnikos dalies darbai;
 • SCADA įrangos sumontavimas, prijungimas, programavimas;
 •  Įžeminimo, žaibosaugos darbai.

Sėkmingas ELLI įgyvendinimas leis užtikrinti pakankamus pajėgumus tarp Baltijos ir kitų Europos šalių, pasinaudoti alternatyviais dujų tiekimo šaltiniais ir transportavimo keliais regiono šalims, padidinti dujų tiekimo saugumą regione ir sumažinti priklausomybę nuo vienintelio dujų tiekėjo, prisidėti prie vidaus energetinės rinkos kūrimo, padidinti rinkos integraciją ir konkurenciją, sustiprinti bendrą ES šalių energetinį saugumą.
Darbus planuojama atlikti iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Sėkmingai užbaigtas GIPL dujotiekio statybos projektas

UAB „Elsis TS“, veikdama kaip UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir jungtinės veiklos partnerio UAB „Alvora“ subrangovas, sėkmingai įvykdė subrangos sutartį (galutinis užsakovas – AB „Amber Grid“) „Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų“.
GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) – tai gamtinių dujų infrastruktūra, sujungsianti Lenkijos bei Lietuvos, o tuo pačiu ir Baltijos šalių bei Suomijos gamtinių dujų perdavimo sistemas su Europos Sąjungos sistema. Projektą vykdo Lietuvos ir Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ bei GAZ-SYSTEM. Europos Komisija GIPL projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą užtikrinančiu infrastruktūros projektu – bendrojo ES intereso projektu (PCI).
Gamtinės dujos jungtimi galės tekėti abiem kryptimis. GIPL dujotiekis drieksis nuo Jauniūnų dujų kompresorių stoties (DKS) Širvintų rajone iki Holovčycių DKS Lenkijos pusėje. Dujotiekio bendras ilgis yra 508 km – 165 km Lietuvoje ir 343 km Lenkijoje. Numatyta dujotiekio veiklos pradžia – 2022 metai.
UAB „Elsis TS“ reikšmingai prisidėjo prie šio strateginės reikšmės projekto įgyvendinimo atlikdama dujotiekio procesų valdymo ir automatizavimo dalį visuose rekonstruojamuose ir naujai statomuose su GIPL susijusiuose objektuose.
Projekto metu buvo atlikti tokie darbai:

 • Jauniūnų dujų kompresorių stotis (DKS)
 • atlikta Jauniūnų dujų kompresorių stotis ir technologinės Jauniūnų aikštelės (ČA20) su dujų slėgio reuliavimo mazgu (DSRM) rekonstrukcija
 • išplėsta ir įrengta procesų valdymo ir automatizavimo sistema (2 programuojami loginiai valdikliai (PLC), 14 valdomi uždarymo įtaisai);
 • atnaujintas kompresorinės stoties valdymo algoritmas, DCS ir ESD sistemų išplėtimas;
 • GIPL dujotiekio čiaupų aikštelės
 • 163 km GIPL Lietuvos dalies ruože įrengtų 18 magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisų (čiaupų) aikštelių valdymo automatizavimas ir nuotolinio valdymo sistemos įrengimas (15 programuojami loginiai valdikliai (PLC), 22 valdomi uždarymo įtaisai);
 • Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis (DASRS)
 • Naujai pastatytoje Santakos DASRS įrengta procesų valdymo ir automatizavimo sistema (4 programuojami loginiai valdikliai (PLC), 15 valdomi uždarymo įtaisai), pilnai automatinis ir autonominis stoties darbas, užtikrinantis dujų tiekimą nedalyvaujant žmogui), valdymas ir kontrolė iš Centrinio dispečerinio centro;
 • įrengta sertifikuota dujų komercinės apskaitos sistema (6 ultragarsiniai skaitikliai, srauto kompiuteriai);
 • įdiegta dujų sudėties nustatymo sistema (3 dujų srauto chromatografai);
 • įdiegtos dujų srauto vandens ir angliavandenilių rasos taškų matavimo, dujų srauto deguonies matavimo sistemos;
 • įdiegta gamtinių dujų ir vandenilio nuotėkio aptikimo sistema;
 • nuo Santakos DASRS iki pirmojo Lenkijoje esančio čiaupų mazgo įrengtas 18 km optinis (48 skaidulų) kabelis ir ryšio įranga duomenims iš AB „Amber Grid“ į Gaz System S.A. (Lenkijos dujų operatorius) perduoti. Realizuotas vienkryptis duomenų perdavimas, kuris užtikrina maksimalų kibernetinį saugumą šiam kritinės infrastruktūros objektui.
 • įrengti elektroninių ryšių inžineriniai tinklai (išplėsta esama AB “TELIA” infrastruktūra) duomenų perdavimui iš DASRS į AB „Amber Grid“ dispečerinį centrą;
 • Centrinės dispečerinės SCADA sistema
 • išplėsta AB „Amber Grid“ centrinės dispečerinės sistema „Yokogawa Fast/Tools SCADA“ įtraukiant naujus technologinius objektus,
 • realizuotas duomenų mainų mechanizmas su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi suderintu protokolu.

GIPL projektas vertinamas ir kaip energetinio saugumo priemonė, ir kaip dar vienas energijos tiekimo šaltinis, sudarantis galimybę įsigyti pigesnių dujų iš visos Europos dujų rinkos, ir praplėsti SGD terminalo galimybes tiekiant dujas Europos rinkai.