Sutartis dėl dujų skirstomojo tinklo dujų slėgio reguliavimo įrenginių telemetrijos duomenų surinkimo sistemos modernizavimo

UAB „ELSIS TS“ laimėjo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ skelbtą konkursą „Micro TSPĮ ir kitų telemetrijos įrenginių, skirtų DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti, pirkimas“ ir š.m. birželio 1 d. pasirašė darbų ir paslaugų sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“.
Pagrindinės ESO funkcijos: garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas. ESO aptarnauja virš 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje.
Vykdant sutartį bus pateikti nauji Micro TSPĮ (teleinformacijos surinkimo perdavimo įrenginys) valdiklio komplektai su maitinimo įranga, akumuliatorių baterijomis ir ryšio įranga, sumontuoti antivandalinėse spintose, kurie bus skirti dujų skirstomojo tinklo DSRĮ (dujų slėgio reguliavimo įtaisas) telemetrijos duomenų surinkimui, kaupimui ir perdavimui į ESO dispečerinio centro telemetrijos informacinę sistemą.
Sutartis, kurios vertė daugiau nei 458 tūkstančiai EUR be PVM, bus užbaigta 2020 m. birželio 1 d., su galimybe sutartį pratęsti iki 2022 birželio 1 d.

Sutartis dėl „Baltic Connector“ sausumos dujotiekio automatizavimo darbų

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su konsorciumu, kurį atstovauja įmonės AS „EG Ehitus“, AS „Scanweld“ ir UAB „Alvora“ dėl „Baltic Connector“ dujotiekio Estijos pusėje automatikos sistemos statybos darbų.
„Baltic Connector“ projektą bendrai vykdo Suomijos įmonė „Baltic Connector Oy“ kartu su Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi „Elering AS“. „Baltic Connector“ – tai dujotiekio jungtis tarp Suomijos ir Estijos leisianti sujungti Suomijos dujų rinką su Baltijos šalių tinklu ir dujų saugykla Latvijoje, o per Batijos šalis sujungti su bendrąja Europos energijos rinka.
„Baltic Connector“ jungtį sudaro 21 km sausumos dujotiekio dalis Suomijoje, 77 km jūrinė dalis tarp Inkoo Suomijoje ir Paldiski Estijoje ir 55 km sausumos dalis Estijos teritorijoje.
Šios sutarties vykdymo metu bus atlikti „Baltic Connector“ Estijos dalies sausumos dujotiekio dujų redukavimo stoties (GRS), linijinių uždarymo įtaisų stočių (LVS) ir kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo stočių (PS) automatizavimo darbai.
Projektas prisidės prie „Baltic Connector“ dviejų krypčių gamtinių dujų vamzdyno tarp Suomijos ir Estijos dalies statybos, kuri apjungia Kiili-Paldiski DN700 MOP54 dujotiekį.
Sutarties vertė viršija 750 000 eurų, darbus etapais planuojama užbaigti iki 2019 rugsėjo 20 d.
Plačiau apie „Baltic Connector“ projektą galite sužinoti peržiūrėję video: http://balticconnector.fi/wp-content/uploads/2017/11/BalticConnector_MASTER_V011_ENG_1280x720.mp4?_=1

Sutartis dėl dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo modernizavimo

UAB „Elsis TS“ pasirašė subrangos sutartį su UAB „MT Group“ dėl paslaugų teikimo vykdant generalinę sutartį su AB „Amber Grid“ – „Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas – uždarymo įtaisų pakeitimas ir prijungimas prie nuotolinės technologinių procesų valdymo sistemos SCADA“.
Sutarties vykdymo metu linijiniuose čiaupuose, kurių yra 51, bus atlikti nuotolinio valdymo (SCADA), signalizacijos bei video stebėjimo sistemų diegimo bei visi kiti reikalingi žemės, statybos bei remonto, elektrotechnikos darbai, įskaitant reikalingų medžiagų bei įrangos tiekimą, taip pat sistemos paleidimo – derinimo ir testavimo darbai.
Projektas prisidės prie AB „Amber Grid“ valdomų magistralinių dujotiekių tolesnio modernizavimo ir plėtros siekiant užtikrinti valdymo efektyvumą ir saugumą.
Sutarties, kurios vertė viršija 1,7 mln. eurų, darbai bus atliekami etapais iki 2022 kovo 1 d.

Sutartis dėl dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir valdymo (telemetrijos) informacinės sistemos diegimo (SCADA IS)

2019 m. sausio 17 d. UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su „Yokogawa Europe Solutions B.V.“ (Olandija) dėl paslaugų teikimo diegiant AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės (telemetrijos) informacinę sistemą (SCADA IS). Subrangos paslaugos bus teikiamos kartu su UAB „Elsis PRO“.
Sutarties vykdymo metu šiuo metu naudojama telemetrijos sistema bus padalinta į dvi atskiras sistemas: nuotolinę technologinių procesų kontrolės ir valdymo sistemą (SCADA IS) ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo informacinę sistemą (DAPDS IS).
SCADA dalis bus pakeista į naujesnę, šiuolaikinę, technologiškai pažangesnę sistemą su didelėmis tolimesnės plėtros ir modernizavimo galimybėmis. Jos pagrindas – „Yokogawa Electric Corporation“ sukurtas, vystomas ir plačiai pasaulyje naudojamas FAST/TOOLS® programinis produktas, skirtas efektyviam gamybos ir technologinių procesų valdymui.
Sėkmingas projekto įgyvendinimas leis padidinti dujų perdavimo patikimumą ir sistemos valdymo lankstumą, siekiant tikslų, nustatytų Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje.
Projektas prisidės prie AB „Amber Grid valdomų magistralinių dujotiekių tolesnio modernizavimo ir plėtros, siekiant užtikrinti valdymo efektyvumą ir saugumą.
Projekto darbus planuojama užbaigti iki 2019 lapkričio 30 d.
Projektas vykdomas naudojantis ES fondų investicijų (2014 – 2020 m.) lėšomis.

Sutartis dėl specialios paskirties produktų tiekimo Žuvininkystės tarnybai prie ŽŪM

UAB „Elsis TS“ laimėjo žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbtą konkursą „Specialios paskirties produktų pirkimas“ ir 2018 m. gruodžio 17 d. pasirašė prekių pirkimo-pardavimo sutartį.
Šios sutarties vykdymo metu bus pateikti specialios paskirties produktai: akustinio signalo imtuvai, baterijos ir akustiniai koduoti žuvų žymekliai. Ši įranga leis gauti žuvų migracijos duomenis, kurie yra ypač svarbūs nustatant aukštupiuose esančias žuvų neršimui tinkamiausias vietas, leis efektyvinti tyrėjų darbą ir tokiu būdu sudarys sąlygas žuvų populiacijos didinimui.
Pristatyta įranga bus naudojama lašišų, šlakių, žiobrių, kiršlių, paprastųjų skersasnukių ir kitų pagautų žuvų stebėjimui Tauragės rajone, Jūros ir Ančios upėse.
Įrangą planuojama pristatyti iki 2019 m. vasario 14 d.

Sutartis dėl dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimo

2018 m. lapkričio 29 d. UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su AB „Amber Grid“ dėl dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimo (DAPDS IS). Sutarties partneriai (subrangovai) – „Yokogawa Polska Sp.z.o.o“ ir UAB „Elsis PRO“.
Sutarties vykdymo metu bus įdiegta visiškai nauja informacinė sistema, kuri užtikrins dujų apskaitos duomenų surinkimą iš dujų tūrio perskaičiavimo prietaisų (srauto kompiuterių, PTZ-korektorių), jų žurnalinių įrašų (Log‘ų), chromatografų ir/ar chromatografų valdiklių žurnalinių įrašų kaupiklių ir perdavimą į DAPDS duomenų bazę bei tolimesnį saugų duomenų perdavimą į dujų perdavimo sistemos operatoriaus (AB „Amber Grid“) ir sistemos vartotojų efektyvaus dujų srautų valdymo ir interaktyvaus keitimosi informacija informacinę sistemą.
Projekto darbus planuojama užbaigti iki 2019 lapkričio 30 d.
Projektas vykdomas naudojantis ES fondų investicijų (2014 – 2020 m.) lėšomis.

Bendradarbiavimo sutartis su viena didžiausių Švedijos įmonių

Po ilgo derybų periodo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su viena didžiausių Švedijos įmonių, dirbančia civilinės ir karinės pramonės srityje. Sutartis apima visas Elsis grupės įmonių veiklas.
Konkretesnės detalės dėl informacijos neatskleidimo sutarties bus komunikuojamos tik su konkrečiomis veiklomis susijusiems darbuotojams. Dėl tos pačios priežasties, darbuotojus, jau dirbančius prie susijusių veiklų, primenu laikytis konfidencialumo.

Pasirašyta sutartis dėl Ukrainos Čerkasų miesto vandentiekio sistemos modernizavimo

AB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su Ukrainos Čerkasų miesto komunaline vandentiekio įmone „Čerkasyvodokanal“ dėl procesų automatizavimo sistemų diegimo naudojant SCADA sistemą.
Projektas yra finansuojamas Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko pagal Antrąjį miestų infrastruktūros gerinimo projektą (UIP2). Diegiamoje sistemoje numatytas kibernetinio saugumo modulis, komercinė elektros energijos apskaita bei transporto nuotolinio stebėjimo galimybė.
Sutarties įgyvendinimo partneriai: pagrindinis rangovas – UAB „Elsis TS“, subrangovai – UAB „Elsis IS“, Copa-Data GmbH, Austria (HMI/SCADA programinė įranga zenon gamybos procesų automatizavimui), Siemens AG, Vokietija (konverteriai, PLC kontroleriai), Krohne Messtechnik GmbH, Vokietija (srauto matuokliai, slėgio davikliai), SecurityMatters B.V., Olandija (pramoniniai kibernetinio saugumo (atsparumo) sprendimai kritinei infrastruktūrai).
Sutarties vertė – virš 2 mln. EUR be PVM, trukmė – 12 mėnesių.

Pasirašyta sutartis dėl Karksi (Estija) dujų apskaitos stoties projektavimo ir specialiųjų statybos darbų

UAB „Elsis TS“ pasirašė sutartį su UAB „MT Group“ ir PPS Pipeline Systems GmbH konsorciumu dėl subrangos paslaugų įrengiant Karksi (Estija) dujų apskaitos stotį (DAS). kurios apima elektros, procesų automatizavimo, SCADA, komunikacijų, apsaugos ir priešgaisrinių sistemų projektavimo, diegimo ir paleidimo-derinimo darbus.
Karksi DAS, kurią valdo Elering AS – nepriklausomas elektros ir dujų perdavimo sistemos operatorius, tiekiantis energiją Estijos vartotojams, yra labai svarbi Estijos magistralinių dujotiekių vamzdyno dalis, užtikrinanti dujų perdavimo jungtį su Latvija. Nauja DAS bus pilnai automatizuota, valdoma nuotoliniu būdu bei leis apskaityti įeinantį/išeinantį dujų srautą. Stoties pajėgumas sieks 10 mln. kub. m. dujų per dieną.
Sutarties vertė virš 1,6 mln. EUR be PVM. Visus darbus planuojama užbaigti iki 2019 balandžio 1 d.

Lietuvos ir Graikijos verslas atranda vienas kitą naujose srityse

Lietuvos-Graikijos ekonominiai ir verslo ryšiai turi potencialo augti, ir tikrai ne vien tokiuose abiem šalims tradiciniuose ūkio sektoriuose kaip turizmas, maisto pramonė ar žemės ūkis. Vienas iš sėkmingo naujo bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Graikijos pavyzdžių – taro Lietuvos inžinerinių ir ryšio technologijų bendrovės „Elsis TS“ ir Graikijos gynybos pramonės įmonės INTRACOM Defence Electronics (IDE) užsimezgęs ir sparčiai plėtojamas bendradarbiavimas. Pernai įmonės pasirašė bendradarbiavimo, investijų ir technologijų perdavimo sutartį, remiantis kuria Lietuvoje įgyvendinamas investicinis projektas, prisidedantis tiek prie Lietuvos kariuomenės, tiek prie Lietuvos gynybos pramonės pajėgumų vystymo.
Išgirsti vertinimą apie aukštą pridėtinę vertę kuriančios lietuviškos kompanijos bendradarbiavimo patirtį su graikais Lietuvos ambasadorius Graikijoje Rolandas Kačinskas turėjo progą tiesiogiai iš „Elsis TS“ generalinio direktoriaus Tomo Vrubliausko, su kuriuo kartu dalyvavo kovo 21 d. INTRACOM Defence Electronics organizuotame seminare apie gynybos pramonės siūlomus inovatyvius sprendimus ginkluotosioms pajėgoms.
Seminare taip pat dalyvavo kariškiai ir gynybos pramonės industrijos atstovai iš Graikijos, Čekijos, Vokietijos, Italijos, JK, JAV ir kai kurių kitų šalių.