Taktinė valdymo ir vadovavimo IS

Projekto pavadinimas:

 

Taktinė automatizuota vadovavimo ir valdymo informacinė sistema (TAVVIS)

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA, LIETUVOS KARIUOMENĖ

Laikotarpis:

2002 – 2006 (keli projektai)

Sprendimai:

Taktinio radijo ryšio sistemos;

Projekto aprašymas:

TAVVIS (taktinė automatizuota vadovavimo ir valdymo informacinė sistema) sukurta remiantis Lietuvos kariuomenės ir MIP (Multilateral Interapearability Programme) Baseline 2 reikalavimais. Sistema realizuota taip, kad ji gali keistis duomenimis su bet kurios MIP dalyvaujančios šalies analogiško funkcionalumo informacine sistema. Sistemą sudaro geografinės informacijos (GIS), vienetų judėjimo sekimo, operacijų planavimo, personalo ir logistikos valdymo, duomenų replikavimo posistemės. TAVVIS sistema sudaro galimybę karinių junginių vadams matyti realią situaciją (savo, sąjungininkų, priešo dalinių išsidėstymą ir judėjimą), geriau planuoti bei vykdyti karines ir logistines operacijas, pagerinti atskirų junginių ir kariuomenių sąveiką, kas ypač svarbu dalyvaujant bendrose operacijose.

Panaudotos technologijos
MS SQL DB, .NET, C#, Java, JBoss Application Server.

Vandens matavimo stočių įrengimas

Projekto pavadinimas:

 

Hidrologinių stočių tinklo modernizavimas: esamų vandens matavimo stočių (VMS) atnaujinimas bei naujų stočių įrengimas, vandens srovės greičio matavimo prietaisų įsigijimas.

 

Klientas:

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2007/04 – 2008/08

Sprendimai:

Hidrometeorologinio stebėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Devyniose hidrologinėse stotyse prie įvairių Lietuvos upių sumontuota automatinė Vokietijos firmos “SEBA hydrometrie GmbH” įranga, kuri kas 15 minučių registruoja vandens lygį ir temperatūrą, oro temperatūrą ir operatyviai šią informaciją perduoda hidrologams, sudarantiems hidrologines prognozes Nemuno upės baseinui. Papildoma naujų vandens matavimo stočių informacija leis padidinti prognozių tikslumą. Mobilus akustinis vandens debito matavimo prietaisas bei elektromagnetinė vandens greičio matavimo sistema naudojama reikiamiems hidrologiniams matavimams atlikti Lietuvos upėse ir ežeruose.

Daugiau informacijos:

www.meteo.lt

Pakrančių stebėjimo radiolokacinės stotys

Projekto pavadinimas:

 

Lietuvos Karinių jūrų pajėgų (KJP) pakrančių stebėjimo radiolokacinių stočių modernizavimas

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA, KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS

Laikotarpis:

2007/08 – 2009/07

Sprendimai:

Radarų stebėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Atlikti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) pakrančių stebėjimo radiolokacinių stočių „TERMA“ atnaujinimo ir modernizavimo darbai (3 stotys) – pakeisti seni siųstuvai-imtuvai, instaliuota nauja kompiuterinė ir programinė įranga, atlikti kiti įrangos atnaujinimo, remonto ir tikslaus suderinimo darbai.

Lietuvos karių stovyklos įrengimas Afganistane

Projekto pavadinimas:

 

Provincijos atkūrimo grupės (PRG) Afganistano Goro provincijoje stovyklos įrengimas

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Laikotarpis:

2007/04 – 2007/12

Sprendimai:

Karinės infrastruktūros projektai;

Projekto aprašymas:

Lietuvos vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovykloje Afganistano Goro provincijoje tarnaujantiems kariams ir civiliams buvo pastatyti konteineriniai gyvenamieji ir biuro pastatai, lauko ligoninė, skalbykla, sandėliavimo konteineriai, maisto šaldytuvai ir šaldikliai, sumontuota vandens valymo įranga, įrengtos kuro talpyklos su išpilstymo įranga, elektros generatoriai. Stovykloje taip pat buvo instaliuotas elektros tinklas, įrengtos vandens ir kanalizacijos sistemos. Visa įranga buvo atvežta iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir Kinijos.Lietuvos vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovykloje Afganistano Goro provincijoje tarnaujantiems kariams ir civiliams buvo pastatyti konteineriniai gyvenamieji ir biuro pastatai, lauko ligoninė, skalbykla, sandėliavimo konteineriai, maisto šaldytuvai ir šaldikliai, sumontuota vandens valymo įranga, įrengtos kuro talpyklos su išpilstymo įranga, elektros generatoriai. Stovykloje taip pat buvo instaliuotas elektros tinklas, įrengtos vandens ir kanalizacijos sistemos. Visa įranga buvo atvežta iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir Kinijos.

Daugiau informacijos:

www.kam.lt

Saulės spinduliuotės matavimo stotis

Projekto pavadinimas:

 

Saulės spinduliuotės matavimo stoties įrengimas

 

Klientas:

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2007/11 – 2008/03

Sprendimai:

Hidrometeorologinio stebėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Šilutės meteorologijos stotyje sumontuota moderni firmos „Kipp & Zonen” (Olandija) saulės spinduliuotės matavimo įranga, leidžianti labai tiksliai matuoti tiesioginę ir išsklaidytą saulės radiaciją plačiame diapazone nuo UV iki tolimojo IR. Po paleidimo, sukonfigūravimo ir pozicionavimo įranga dirba autonomiškai. Visi matavimų duomenys automatiškai perduodami į tarnybos centrinę duomenų bazę.

Meteorologinių duomenų redagavimo sistema

Projekto pavadinimas:

 

Meteorologinių duomenų redagavimo ir vizualizavimo sistemos įdiegimas

 

Klientas:

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Laikotarpis:

2008/02 – 2008/04

Sprendimai:

Hidrometeorologinio stebėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Prancūzų firmos „Corobor Systemes“ meteorologinių duomenų redagavimo ir vizualizavimo sistema (MDRVS), įdiegta pagrindiniuose LHMT padaliniuose, atveria specialistams – sinoptikams galimybę naudotis pasaulinio lygio meteorologinių stebėjimų ir prognozavimo duomenų gavimo, analizavimo bei vizualizavimo priemonėmis, padidina informacijos operatyvumą, prognozių ir perspėjimų efektyvumą, leidžiantį sumažinti nepalankių hidrometeorologinių sąlygų poveikį ūkinei veiklai, aplinkai ir žmogui.

Radijo ryšio įranga Lietuvos KOP

Projekto pavadinimas:

 

Radijo ryšio įranga Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų oro gynybos batalionui

 

Klientas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA, LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS ORO PAJĖGOS (KOP)

Laikotarpis:

2008/07 – 2008/12

Sprendimai:

Taktinio radijo ryšio sistemos;

Projekto aprašymas:

Radijo stočių paskirtis – saugaus ryšio tarp antžeminių objektų ir orlaivių (radijo ryšys „žemė-oras“) bei saugaus ryšio tarp antžeminių objektų (radijo ryšys „žeme-žemė“) užtikrinimas. Įmonės specialistai, kartu su įrangos gamintoju, užtikrins radijo ryšio priemonių įdiegimą, aptarnavimą ir techninį palaikymą.

Telemetrijos ir SCADA sistema

Projekto pavadinimas:

 

Telemetrijos ir SCADA sistemos plėtra AB „Lietuvos dujos”

 

Klientas:

AB „LIETUVOS DUJOS”

Laikotarpis:

2008 /03 – 2008 /12

Sprendimai:

Magistralinių dujotiekių duomenų surinkimo ir dispečerinio valdymo sistemos (projektai Lietuvoje); Dujų reguliavimo ir apskaitos punktų telemetrijos sistemos;

Projekto aprašymas:

Automatizuoti 75 dujų apskaitos (DAP) ir 26 dujų reguliavimo (DRP) punktai, modernizuotos 4 dujų skirstymo stotys (DSS), įdiegta magistralinio dujų vamzdyno katodinės apsaugos SCADA sistema.

Daugiau informacijos:

www.dujos.lt

Tako dangos būsenos stebėjimo sistema

Projekto pavadinimas:

 

Kilimo ir tūpimo tako dangos būsenos stebėjimo informacinės prognozavimo ir perspėjimo sistemos įrengimas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste (TVOU)

 

Klientas:

VĮ „TARPTAUTINIS VILNIAUS ORO UOSTAS”

Laikotarpis:

2008/06 – 2008/12

Sprendimai:

Orouosto meteorologinio stebėjimo ir perspėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Sistemą sudaro į lėktuvų kilimo-tūpimo taką įmontuoti firmos „Vaisala Oy” (Suomija) kelio dangos davikliai, ant specialių stulpų sumontuoti duomenų surinkimo ir perdavimo kontroleriai, temperatūros, vėjo krypties ir greičio, lietaus, oro būsenos (rūkas, lietus, sniegas ir t.t.) davikliai ir kompiuterinės įrangos komplektas. Sistemos programinė įranga atvaizduoja esamą kelio dangos būklę ir, pagal iš Lietuvos Hidrometeorogijos tarnybos gautus meteorologinius duomenis, prognozuoja kelio dangos pokyčius ateinančiai parai.

Daugiau informacijos:

www.vaisala.com

Atmosferos radiozondavimo sistema

Projekto pavadinimas:

 

Atmosferos radiozondavimo sistema

 

Klientas:

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA

Laikotarpis:

2010 /03 – 2010 /06

Sprendimai:

Hidrometeorologinio stebėjimo sistemos;

Projekto aprašymas:

Įdiegta atmosferos radiozondavimo įranga, kuri suteikia galimybę operatyviai gauti, apdoroti ir pateikti patikimą informaciją apie oro sąlygas, tiksliau prognozuoti orus. Sistema susideda iš antžeminės įrangos (antenos, imtuvo, kompiuterio duomenų apdorojimo) ir 1187 radiozondų su aerologinėmis 500 gramų latekso pūslėmis. Įrangos gamintojas „Vaisala Oy” (Suomija).

Daugiau informacijos:

www.meteo.lt