Lietuvos KJP patrulinių laivų radarų sistemų modernizavimas

Klientas:

Leonardo S.p.A. (generalinis rangovas), GEM Elettronica, Lietuvos KJP

Laikotarpis:

2022/01 – 2023/12

Projekto aprašymas:

UAB “Elsis TS” kartu su partneriais – Italijos gynybos sektoriaus įmonėmis Leonardo S.p.A., GEM Elettronica, sėkmingai įgyvendino Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų patrulinių laivų radarų modernizavimo projektą.

Projekto eigoje keturiuose Lietuvos KJP patruliniuose laivuose buvo sumontuoti nauji modernūs navigaciniai radarai su oro erdvės stebėjimo funkcija. Sistemos branduolys yra GEM Elettronica Columbus MK2 3D daugiafunkcis radaras, specialiai sukurtas pakrantės stebėjimui ir naudojimui laivuose. Tai kompaktiška ir pažangi radaro sistema, skirta trumpo ir vidutinio nuotolio oro ir antvandeninių objektų stebėjimui bei taikinių nurodymui laivo ginkluotės sistemoms.

Naujos radarų sistemos buvo įrengtos Lietuvos KJP Flyvefisken klasės (Standard Flex 300) patruliniuose laivuose (OPV) Žemaitis (P11), Dzūkas (P12), Aukštaitis (P14), Sėlis (P15).

Pagrindinis naujosios įrangos vaidmuo – užtikrinti laivų saugumą plaukiant siauromis perėjomis (pvz., sąsiauriais, uosto kanalais) ir atviroje jūroje bei atliekant paieškos ir gelbėjimo misijas. Sistemos padės aptikti objektus net 100 kilometrų atstumu. Dviguba radarų funkcija – paviršinių ir ore esančių taikinių aptikimas ir sekimas, kuris leis šiuo metu integruotus ginklus tiksliai panaudoti įvairių tipų taikiniams, įskaitant ypač nepalankiomis hidrometeorologinėmis sąlygomis šviesiu ir tamsiu paros metu. Įdiegti radarai taip pat turi integruotas IFF (draugo ar priešo) identifikavimo antenas.

Projekto metu Elsis TS atliko šiuos darbus, tarp kurių:

 • Kabelių gamyba pagal standartą IPC/WHMA-A-620B (Kabelių ir laidų rinkinių sąrankų reikalavimai ir priėmimas), kurį sukūrė Wiring Harness Manufacturers Association (WHMA) – tai vienintelė pramonės sutarimo standarto nurodymų praktika ir reikalavimai gaminant Kabelių, laidų ir laidų mazgai, kuriuose aprašomos medžiagos, metodai, bandymai ir priimtinumo kriterijai, skirti gaminti gofruotus, mechaniškai pritvirtintus arba lituotus sujungimus, ir susijusią surinkimo veiklą, susijusią su kabelių ir laidų rinkiniais.
 • Mechaninių adapterių gamyba – radarų antenų laikiklių ir konsolių tvirtinimo adapteriai.
 • Radarų sistemų montavimo darbai – valdymo įranga, kabeliai, elektros jungtys, pultai, papildomi ekranai, IFF antenos.

Biodujų prijungimo taško Pasvalio raj. Vytarų kaime įrengimas ir prijungimas prie magistralinių tinklų

Klientas:

UAB „Dujotiekio statyba”, AB „Amber Grid”

Laikotarpis:

2022/11 – 2023/06

Projekto aprašymas:

Biodujų prijungimo taško Pasvalio raj., Vytarų kaime įrengimas yra pirmas tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, nes sparčiai augant  energetikos išteklių kainoms, didėja rinkos dalyvių susidomėjimas investuoti į biodujų gamybą statant biometano jėgaines ir prijungiant jas prie AB „Amber Grid“ valdomo dujų perdavimo tinkle, ir tokiu būdu pagamintą biometaną tiekiant vietos ir užsienio rinkai.

iodujų energija, gaminama iš maisto atliekų, mėšlo ar žemės ūkio atliekų yra žiedinės ekonomikos dalis ir laikoma viena pažangiausių atsinaujinančios energijos rūšių, aktyviai plėtojama daugelyje Europos valstybių.

Projekto metu Elsis TS atliko procesų valdymo ir automatizacijos (SCADA) įrengimo ir elektrotechninės dalies darbus.

Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų stiprinimas (ELLI). Kiemėnų dujų apskaitos stoties modernizavimo darbai

Klientas:

UAB „MT Group“ (generalinis rangovas), AB „Amber Grid”

Laikotarpis:

2022/02 – 2022/11

Projekto aprašymas:

ELLI (Enhancement of Latvia-Lithuania Interconnection) – strateginis energetikos projektas, kuris yra įtrauktas į ES Bendro intereso projektų sąrašą, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą ir Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

Projekto metu buvo atliktas Kiemėnų dujų apskaitos stoties (DAS) pajėgumų padidinimas beveik 2 kartus – Latvijos kryptimi nuo 67 GWh iki 130 GWh ir Lietuvos kryptimi nuo 65 GWh iki 120 GWh per parą, įrengiant papildomas dujų filtravimo, dujų apskaitos linijas, technologinio proceso automatizavimo, duomenų perdavimo, elektrotechnikos ir kitas sistemas.

UAB „Elsis TS“ Kiemėnų dujų apskaitos stotyje atliko šiuos darbus: (i) Automatikos ir valdymo sistemos įrengimas; (ii) Dujų srautų valdymo įrengimas; (iii) Dujų apskaitos įrengimas; (iv) Elektrotechnikos dalies darbai; (v) SCADA įrangos sumontavimas, prijungimas, programavimas; (vi) Įžeminimo, žaibosaugos darbai.

Sėkmingas ELLI įgyvendinimas leidžia užtikrinti pakankamus pajėgumus tarp Baltijos ir kitų Europos šalių, pasinaudoti alternatyviais dujų tiekimo šaltiniais ir transportavimo keliais regiono šalims, padidinti dujų tiekimo saugumą regione ir sumažinti priklausomybę nuo vienintelio dujų tiekėjo, prisidėti prie vidaus energetinės rinkos kūrimo, padidinti rinkos integraciją ir konkurenciją, sustiprinti bendrą ES šalių energetinį saugumą.

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos darbai Lietuvos teritorijoje

Klientas:

UAB „Alvora“ (generalinis rangovas), UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“,  AB „Amber Grid”

Laikotarpis:

2020/04 – 2021/12

Projekto aprašymas:

GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) – tai gamtinių dujų infrastruktūra, sujungianti Lenkijos bei Lietuvos, o tuo pačiu ir Baltijos šalių bei Suomijos gamtinių dujų perdavimo sistemas su Europos Sąjungos sistema. Projektą vykdė Lietuvos ir Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ bei GAZ-SYSTEM. Europos Komisija GIPL projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą užtikrinančiu infrastruktūros projektu – bendrojo ES intereso projektu (PCI).

Gamtinės dujos jungtimi galės tekėti abiem kryptimis. GIPL dujotiekis driekiasi nuo Jauniūnų dujų kompresorių stoties (DKS) Širvintų rajone iki Holovčycių DKS Lenkijos pusėje. Dujotiekio bendras ilgis yra 508 km – 165 km Lietuvoje ir 343 km Lenkijoje. Numatyta dujotiekio veiklos pradžia – 2022 metai.

UAB „Elsis TS“ reikšmingai prisidėjo prie šio strateginės reikšmės projekto įgyvendinimo atlikdama dujotiekio procesų valdymo ir automatizavimo dalį visuose rekonstruojamuose ir naujai statomuose su GIPL susijusiuose objektuose.

Projekto metu buvo atlikti tokie darbai:

 • Jauniūnų dujų kompresorių stotis (DKS): (i) atlikta Jauniūnų dujų kompresorių stotis ir technologinės Jauniūnų aikštelės (ČA20) su dujų slėgio reuliavimo mazgu (DSRM) rekonstrukcija; (ii) išplėsta ir įrengta procesų valdymo ir automatizavimo sistema (2 programuojami loginiai valdikliai (PLC), 14 valdomi uždarymo įtaisai); (iii) atnaujintas kompresorinės stoties valdymo algoritmas, DCS (Distributed Control System) ir ESD (Emergency Shut-Down) sistemų išplėtimas;
 • GIPL dujotiekio čiaupų aikštelės: 163 km GIPL Lietuvos dallies ruože įrengtų 18 magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisų (čiaupų) aikštelių valdymo automatizavimas ir nuotolinio valdymo sistemos įrengimas (15 programuojami loginiai valdikliai (PLC), 22 valdomi uždarymo įtaisai);
 • Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis (DASRS): (i) Naujai pastatytoje Santakos DASRS įrengta procesų valdymo ir automatizavimo sistema (4 programuojami loginiai valdikliai (PLC), 15 valdomi uždarymo įtaisai), pilnai automatinis ir autonominis stoties darbas, užtikrinantis dujų tiekimą nedalyvaujant žmogui), valdymas ir kontrolė iš Centrinio dispečerinio centro; (ii) įrengta sertifikuota dujų komercinės apskaitos sistema (6 ultragarsiniai skaitikliai, srauto kompiuteriai); (iii) įdiegta dujų sudėties nustatymo sistema (3 dujų srauto chromatografai); (iv) įdiegtos dujų srauto vandens ir angliavandenilių rasos taškų matavimo, dujų srauto deguonies matavimo sistemos; (v) įdiegta gamtinių dujų ir vandenilio nuotėkio aptikimo sistema; (vi) nuo Santakos DASRS iki pirmojo Lenkijoje esančio čiaupų mazgo įrengtas 18 km optinis (48 skaidulų) kabelis ir ryšio įranga duomenims iš AB „Amber Grid“ į Gaz System S.A. (Lenkijos dujų operatorius) perduoti. Realizuotas vienkryptis duomenų perdavimas, kuris užtikrina maksimalų kibernetinį saugumą šiam kritinės infrastruktūros objektui; (vii) rengti elektroninių ryšių inžineriniai tiklai (išplėsta esama AB “TELIA” infrastruktūra) duomenų perdavimui iš DASRS į AB „Amber Grid“ dispečerinį centrą;
 • Centrinės dispečerinės SCADA sistema: (i) išplėsta AB „Amber Grid“ centrinės dispečerinės sistema „Yokogawa Fast/Tools SCADA“ įtraukiant naujus technologinius objektus; (ii) realizuotas duomenų mainų mechanizmas su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi suderintu protokolu.

GIPL projektas vertinamas ir kaip energetinio saugumo priemonė, ir kaip dar vienas energijos tiekimo šaltinis, sudarantis galimybę įsigyti pigesnių dujų iš visos Europos dujų rinkos, ir praplėsti SGD terminalo galimybes tiekiant dujas Europos rinkai.

Hidrotechninių statinių kontrolinių matavimų įrangos įdiegimas Kauno HE

Klientas:

AB „Ignitis gamyba“, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (HE)

Laikotarpis:

2021/07 – 2021/10

Projekto aprašymas:

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje atilikti darbai apima techninio darbo projekto parengimą, statinių kontrolinių matavimo taškų daviklių (pjezometrai ir debitomačiai) tiekimą ir sumontavimą, taip pat bevielio duomenų perdavimo sistemos, kurios pagalba surinkti matavimų duomenys perduodami į esamą KHE statinių stebėjimų ir matavimų duomenų atvaizdavimo ir apdorojimo sistemą, įrengimą

Projektas prisideda prie AB „Ignitis gamyba“ valdomos Kauno hidroelektrinės veiklos saugumo ir patikimumo didinimo.

Dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo informacinė sistema (DAPDS IS)

Klientas:

AB „Amber Grid“

Laikotarpis:

2018/11 – 2021/03

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos technologinių procesų valdymą. Projekto įgyvendinimo metu daugiau nei 20 metų tarnavusi vieninga, bet technologiškai pasenusi dujų perdavimo sistemos valdymo sistema buvo išskaidyta į dvi atskiras.  Technologinių procesų valdymas, įskaitant technologinių duomenų surinkimą iš sistemos objektų, fiziškai ir technologiškai buvo atskirtas nuo dujų apskaitos, įskaitant duomenų iš dujų apskaitos prietaisų bei dujų cheminės sudėties parametrų surinkimą. Šis žingsnis leidžia optimizuoti abiejų kritiškai svarbių sistemų darbą, ženkliai sumažinti technologinio tinklo apkrovimą ir tokiu būdu padidinti visos dujų perdavimo sistemos valdymo saugumą ir patikimumą.

DAPDS sistemos pagrindas – Yokogawa Electric Corporation FAST/TOOLS® produktas, skirtas efektyviam gamybinių procesų valdymui. Buvo sukurtas specializuotas žiniatinklio technologijomis paremtas Dujų apskaitos programinis modulis (GUI), skirtas konfigūruoti dujų apskaitos prietaisus objektuose analizuoti ir (per)skaičiuoti dujų kiekius iš įvairių šaltinių bei įvertinti chromatografų duomenis. Istorinių duomenų kaupimui naudojama Oracle DB (Historian). Kartu įdiegtas SAP Business Objects BI Suite – galingas verslo analitikos ir ataskaitų rengimo įrankis, leidžiantis atlikti sukauptų duomenų analizę “drill-down” principu ir kurti norimas ataskaitas.

DAPDS sistema surenka duomenis iš įvairių dujų apskaitos prietaisų – srauto kompiuterių, dujų tūrio perskaičiavimo prietaisų (PTZ/TZ-korektorių), chromatografų arba dujų sudėties analizatorių, sumontuotų technologiniuose objektuose – dujų skirstymo, apskaitos ir kompresorių stotyse. Sistema nuskaito daugiau nei 10.000 skirtingų parametrų (data points).

Sistema integruota su 3 vidinėmis užsakovo sistemomis (GIS, SCADA, GDPAS).

DAPDS sistema valdo kritinę dujų infrastruktūrą užtikrindama pačius aukščiausius patikimumo, prieinamumo ir saugumo reikalavimus:

 • 99,999% sistemos prieinamumas, kuris reiškia, jog sistema gali neveikti, būti neprieinama vartotojams tik 5 minutes per metus;
 • Dvigubas sistemos patikimumas, kuris realizuotas įdiegiant perteklinę dvigubą HAC (angl. High Availability Computing) konfigūraciją, t.y. sistema įdiegta 2 serveriuose (aktyvus-budintis režimai);
 • Aukščiausias duomenų bazės patikimumas, kurį garantuoja Oracle DB Extended RAC klasteris;
 • IT saugumas užtikrinamas naudojant pažangią IBM Qradar SIEM sprendimą (Security Information and Event Management), kuris leidžia proaktyviai kovoti su vidinėmis ir išorinėmis grėsmėmis realiu laiku renkant ir analizuojant žurnalinius įrašus, kuriuos generuoja įmonės vidinio (technologinio) tinklo įranga ir sistemos taikomoji programinė įranga.

Projektas įvykdytas naudojantis ES fondų investicijų veiksmų programos (2014-2020) lėšomis.

Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės informacinė sistema (SCADA IS)

Klientas:

Yokogawa Europe Solutions B.V., AB „Amber Grid“

Laikotarpis:

2018/10 – 2020/12

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą, įdiegiant  naują, šiuolaikinę, technologiškai pažangią sistemą su didelėmis tolimesnės plėtros galimybėmis.  SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition System) sistema valdo didelį ir sudėtingą magistralinių dujotiekių tinklą bei technologinius objektus.

Sistema skenuoja dujų perdavimo sistemos technologinį tinklą ir surenka duomenis iš visų technologinių objektų – dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, dujų slėgio ribojimo mazgų, dujų slėgio monitoringo taškų, dujų apskaitos prietaisų, dujų chromatografų, bei valdo telemetrizuotus linijinius čiaupus (uždarymo įtaisus), įrengtus magistraliniuose dujotiekiuose ir jų atšakose. Sistema beveik realiu laiku skaito daugiau nei 11.000 skirtingų parametrų (data points) naudodama pagrindines arba rezervines ryšio linijas.

SCADA sistemos pagrindas – Yokogawa Electric Corporation FAST/TOOLS® produktas, skirtas efektyviam technologinių procesų valdymui. Istorinių duomenų kaupimui naudojama Oracle DB (Historian). Kartu įdiegtas SAP Business Objects BI Suite – galingas verslo analitikos ir ataskaitų rengimo įrankis, leidžiantis atlikti sukauptų duomenų analizę “drill-down” principu ir kurti norimas ataskaitas. Dujų perdavimo sistemos incidentų tyrimui buvo sukurtas specializuotas sutrikimų analizės įrankis, leidžiantis detaliai rekonstruoti įvykių seką laike ir taip nustatyti galimas priežastis.

Sistema integruota su 4 vidinėmis kliento sistemomis (GIS, TVIS – turto valdymo, SIMONE – dujų srautų modeliavimo ir nuotėkių aptikimo, DAPDS – dujų apskaitos).

SCADA sistema valdo kritinę dujų infrastruktūrą užtikrindama pačius aukščiausius patikimumo ir saugumo reikalavimus:

 • 99,999% sistemos prieinamumas, kuris reiškia, jog sistema gali neveikti, būti neprieinama vartotojams tik 5 minutes per metus;
 • Keturgubas sistemos patikimumas, kuris realizuotas įdiegiant perteklinę keturgubą HAC (angl. High Availability Computing) konfigūraciją, t.y. sistema įdiegta 4 serveriuose 2 geografiškai atskirtuose duomenų centruose;
 • Aukščiausias duomenų bazės patikimumas, kurį garantuoja Oracle DB Extended RAC klasteris;
 • Saugus ir patikimas duomenų perdavimas išoriniams vartotojams naudojant WS-Security standartų reikalavimus atitinkančias saityno paslaugas;

IT saugumas užtikrinamas naudojant pažangią IBM Qradar SIEM sprendimą (Security Information and Event Management), kuris leidžia proaktyviai kovoti su vidinėmis ir išorinėmis grėsmėmis realiu laiku renkant ir analizuojant žurnalinius įrašus, kuriuos generuoja įmonės vidinio (technologinio) tinklo įranga ir sistemos taikomoji programinė įranga.

Projektas įvykdytas naudojantis ES fondų investicijų veiksmų programos (2014-2020) lėšomis.

Dujų jungties tarp Estijos ir Suomijos statybos darbai (Balticconnector)

Klientas:

UAB „MT Group“ (generalinis rangovas), EG Ehitus, AS, Elering AS

Laikotarpis:

2018/05 – 2020/05

Projekto aprašymas:

Balticconnector – gamtinių dujų tiekimo jungtis tarp Estijos ir Suomijos (54 km dujotiekis, DAS, DSRS, čiaupų aikštelės, „pigging“ diagnostikos stotelės). BalticConnector projektą sudarė I dalis – Karksi dujų apskaitos stoties (DAS) ir Lilli linijinių čiaupų aikštelės projektavimo ir statybos darbai, bei II dalis – dujotiekio Kiili-Paldiski DN700 MOP54 projektavimo, statybos, pirkimų (EPC) darbai.

Pagal subrangos sutartį su generaliniu rangovu „MT Group“ Elsis TS teikė įvairias paslaugas.

I dalies darbų apimtis: elektros, procesų valdymo ir automatizavimo medžiagų ir įrangos pristatymas (Schneider Electric Modicon M580 perteklinis PLC), SCADA sistemos projektavimas (Schneider Electric ClearSCADA programinė įranga), ryšys, apsaugos signalizacija ir gaisro signalizacija bei kitos susijusios dalys ir susiję darbai. Suprojektuota, įdiegta ir pradėta eksploatuoti vietinė SCADA sistema, valdanti Karksi GMS stotį. Vietinė SCADA yra prijungta prie centrinės SCADA sistemos dispečerinėje. Liili čiaupų stotis yra prijungta prie Karksi DAS ir perduoda duomenis korinio ryšio kanalu.

II dalies darbų apimtis: visiškai veikiančios („iki rakto“) Balticconnector automatizavimo sistemos sukūrimas, įskaitant Kiili DAS; Kiili, Keila, Paldiski, Paldiski magistralinio dujotiekio čiaupų stotys; Kiili ir Paldiski diagnostikos stotys („pigging“ gaudyklės). Procesų valdymo ir automatizavimo sistemos (Schneider Electric ScadaPack 300 series RTU, Schneider Electric Modicon M580 redundant PLC) projektavimas ir montavimas, įskaitant SCADA (Schneider Electric ClearSCADA) programavimą, projektavimą ir kūrimą. DSRS jutikliai, valdymo prietaisų kameros („pigging“ gaudyklės) linijinių čiaupų stotys, korinio ryšio kanalu ir šviesolaidiniu kabeliu perduoda duomenis į SCADA sistemą

Vamzdynų vientisumo valdymo informacinė sistema (PIMS)

Klientas:

AB „Amber Grid“

Laikotarpis:

2017/01 – 2018/12

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą, įdiegiant pažangią magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos programinę įrangą (angl. Pipeline Integrity Management (PIM IS)), kuri leis saugiau bei efektyviau eksploatuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą.

Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:

 • Parengtas magistralinio dujotiekio rizikos (grėsmių ir pasekmių) modelis: rizikos vertinimo algoritmai, grėsmių tikimybės ir poveikio mažinimo priemonių sąrašas bei jų efektyvumo vertinimas, „Bow-Tie“ tipo diagramos;
 • Apibrėžtas įmonės vamzdynų integralumo valdymo procesas bei parengtos vidinės metodikos, tvarkos, taisyklės sklandžiam PIM IS veikimui;
 • Pateikta magistralinių dujotiekių rizikos vertinimo, eksploatavimo bei priežiūros optimizavimo informacinės sistemos (PIM IS) programinė įranga PiMSlider ir licencijos;
 • Atlikta PIM IS integracija su kitomis įmonės sistemomis duomenų sinchronizavimui ir keitimuisi (GIS, TVIS, ProActive);
 • IS diegimas, konfigūravimas, pradinių duomenų perkėlimas, sistemos derinimas ir testavimas;
 • PIM IS naudotojų mokymai;
 • Projekto dokumentacijos parengimas.

Projektas įvykdytas naudojantis ES fondų investicijų veiksmų programos (2014-2020) lėšomis.

Klaipėdos SGD paskirstymo stoties statybos darbai

Klientas:

PPS Pipeline Systems GmbH (generalinis rangovas), AB „Klaipėdos nafta”

Laikotarpis:

2017/03 – 2018/11

Projekto aprašymas:

AB „Klaipėdos nafta” mažos apimties antžeminė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) paskirstymo stotis skirta aprūpinti SGD Baltijos jūros regiono rinką ir skatinti švaraus kuro vartojimą laivyboje, sunkiajame transporte ir užtikrinti galimybę jį tiekti nuo gamtinių dujų tinklo nutolusiems vartotojams.

SGD paskirstymo stotį sudaro penkios po 1000 kub. m talpyklos, kuriose laikomos suskystintosios gamtinės dujos. Tai švariausias iškastinis kuras, naudojamas laivyboje, antžeminiame transporte, šalčio pramonėje bei aprūpinant nuo gamtinių dujų tinklo nutolusius vartotojus.

Pagal subrangos sutartį su generaliniu rangovu – PPS Pipelines Systems GmbH, Elsis TS teikė įvairias paslaugas ir darbus, įskaitant: (i) procesų valdymo ir automatizavimo sistemos (ABB XA 800 serijos) projektavimą ir paleidimą, tame tarpe SCADA sistemos (TEMEKA) programavimą ir modernizavimą; (ii) elektros energijos tiekimo, apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo sistemas; (iii) priešgaisrinės signalizacijos ir dujų nuotėkio signalizacijos sistemas; (iv) apsaugos vaizdo stebėjimo ir perimetro apsaugos sistemas; (v) telekomunikacijos; (vi) dujų chromatografija (dujų kokybės analizė); (vii) kiti darbai, reikalingi SGD skirstymo stoties funkcionalumui užtikrinti.